MENY

Nye fungerende instituttledere

Per Skjerpe ble nylig fungerende instituttleder på Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Jann Rune Ursin blir fungerende instituttleder på Institutt for petroleumsteknologi.

Per Skjerpe ble ansatt som førsteamanuensis i materialteknologi ved Høgskolesenteret i Rogaland, nå UiS, i 1990. I 1994 ble han professor. Skjerpe har allerede erfaring som instituttleder. I perioden 1997 til 2000 og året 2001 var han instituttleder for Institutt for maskinteknikk og materialteknologi ved Høgskolen i Stavanger.

Skjerpe fullførte sin doktorgrad ved Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo, i 1989.

I 1985 fikk Jann Rune Ursin forskerstipend fra Forskningsrådet og startet å arbeide ved Høgskolesenteret i Rogaland. Fire år senere ble han ansatt som førsteamanuensis. Han startet som senioringeniør i Oljedirektoratet i 1992. I 1994 kom han tilbake til Høgskolesenteret i Rogaland og i 2007 ble han professor.

Ursin har sin doktorgrad fra Fysisk Institutt, Universitetet i Bergen. Han fullførte i 1989.

De to vil fungere i stillingene fram til det ansettes instituttledere i åremålsstillinger. Skjerpe startet i jobben 15. mars og Ursin starter 21. mars.