MENY

Nye instituttledere på SV-fakultetet

Jørn Varhaug er ansatt som instituttleder ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag og Svanaug Fjær er ansatt som instituttleder ved Institutt for sosialfag. Kari Vevatne fortsetter som leder ved Institutt for helsefag.

Det var på styremøtet ved UiS den 9. juni at Jørn Varhaug og Svanaug Fjær ble ansatt i åremålsstillinger som instituttledere for en periode på fire år. Samtidig ble Kari Vevatne ansatt i en ny åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for helsefag ved UiS.

Jørn Varhaug til IMKS
Jørn Varhaug tiltrer åremålsstillingen som instituttleder ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS den 1. januar 2012.

Varhaug er utdannet allmennlærer ved Høgskolen i Stavanger i 1996. I 2003 avsluttet han embetsstudiet i teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet. I 2010 tok han doktorgraden innenfor teologi ved samme institusjon.

Varhaug har vært ansatt i vikariat som rådgiver innenfor kvalitetsarbeid ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 2010. Fra 2003 har han vikariert som timelærer ved Det humanistiske fakultet.

Svanaug Fjær til IS
Svanaug Fjær er utdannet cand.polit i statsvitenskap ved UiB i 1988 med hovedfag i sammenlignende politikk. I 2000 tok hun doktorgraden innenfor statsvitenskap ved samme institusjon.

Fjær har vært ansatt som seniorforsker ved IRIS fra februar 2009. I perioden 1989-2009 var hun ansatt ved Unifob AS, først som stipendiat, så forsker I, forsker II, postdoktor og forskningsleder. Unifob (Uni Research fra 2010) er et frittstående forskningsselskap i forhold til Universitetet i Bergen.

Fjær har hovedsaklig forsket innenfor rusproblematikk.

Kari Vevatne fortsetter ved IH
Kari Vevatne er ansatt i en ny åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for helsefag. Vevatne er ansatt i stillingen for en periode på fire år fra 1. januar 2012.

Kari Vevatne ble i 1975 offentlig godjent sykepleier ved Ullevål sykepleierhøyskole. Hun har videreutdanning i psykiatrisk sykepleie ved Högskolan i Göteborg (1979), pedagogisk seminar ved Stavanger lærerhøgskole (1984), cand.polit. grad i sykepleievitenskap ved UiB (1995) og dr. polit i sykepleievitenskap ved UiS (2006).

Vevatne er nå inne i sin første åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for helsefag. Hun har vært fast ansatt som førsteamanuensis i sykepleiefag ved instituttet fra 1999. I perioden 2004-2007 var hun prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.