MENY

Nye instituttledere ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Per Skjerpe er ansatt i fireårig åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, og Sven Ole Aase er ansatt i ny fireårig åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk.

Per Skjerpe tok sin doktorgrad (Dr. Scient) innenfor materialvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1989. Han ble cand.real i materialvitenskap i 1980 ved samme institusjon.

Skjerpe har vært ansatt som førsteamanuensis ved UiS fra 1990. Han fikk kompetanseopprykk til professor i 1994. Før han startet å arbeide på UiS, var han blant annet forsker ved Sentralinstituttet for industriell forskning og vitenskapelig assistent ved Fysisk institutt, UiO.

Skjerpe har vært valgt instituttleder ved Institutt for maskinteknikk og materialteknologi i periodene 1997 til 2000 og 2003 til 2004.

Han er for tiden ansatt i vikariat som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Skjerpe starter i den fireårige åremålsstillingen som instituttleder 1.8.2011.


Aase fortsetter som instituttleder
Sven Ole Aase ble utdannet sivilingeniør innenfor elektro ved NTNU i 1989. Han tok doktorgraden i signalbehandling ved samme universitet i 1993.

Aase ble ansatt som førsteamanuensis i signalbehandling ved HiS, nå UiS, i 1994. I 2001 fikk han kompetanseopprykk til professor. Aase arbeider i dag som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk. Han ansettes i ny fireårig åremålsperiode som instituttleder der fra 1.1.2012. Aase har vært ansatt som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk i to åremålsperioder, fra 1.1.2004 til og med 31.12.2011. Før den tid var han valgt instituttleder.

Aase og Skjerpe ble ansatt i åremålsstillingene som instituttledere på styremøtet ved UiS 9. juni, 2011.