MENY

Nye interne styremedlemmer ved UiS

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Aud B. Sæbø og Lene Fosshaug ble i dag valgt til representanter for de ansatte i styret ved Universitetet i Stavanger

Valget av interne styremedlemmer torsdag 3. mai 2007 ga følgende resultat:

For undervisnings- og forskerpersonalet:

Faste medlemmer:
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, 94 stemmer
Aud B. Sæbø, 81 stemmer

Varamedlemmer:

  1. Gro Ellen Mathisen, 66 stemmer
  2. Jann Rune Ursin, 60 stemmer
  3. Reidar Østerhaug, 58 stemmer
  4. Lise Nordenborg Myhre, 58 stemmer

284 personer avga stemme

For teknisk- administrativt personale:

Fast medlem:
Lene Fosshaug, 71 stemmer

Varamedlemmer:

  1. Fredrik Skår, 66 stemmer
  2. Arve B. Nyland, 60 stemmer

199 personer avga stemme

Det nye styret trer i kraft 1. august 2007.