MENY

Nye midler til Sentre for forskningsdrevet innovasjon

6-8 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal utpekes i 2010. Innovasjon, verdiskaping og vitenskapelig kvalitet står i sentrum.

Nå lyser Forskningsrådet ut nye midler til Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Ambisjonen er at 6-8 nye sentre skal opprettes. Fra den første runden i 2007 er 14 SFI-er opprettet. I løpet av 2010 har dermed Forskningsrådet totalt utpekt omtrent 20 sentre.

Den nye utlysningsrunden er åpen for alle temaer. Vitenskapelig kvalitet og potensial for innovasjon og verdiskaping er de overordnede kriteriene. Likevel peker utlysningsteksten på noen områder der Forskningsrådet særlig ønsker søknader:

- Privat tjenesteyting
- Offentlig sektor / helsesektoren
- Transport
- Mat
- Miljøteknologi

Mer informasjon på forskningsrådet.no