MENY

Nye millioner til kalkforskning

UiS og IRIS har fått støtte fra Forskningsrådet til et nytt prosjekt for økt oljeutvinning. Dermed har kalkekspertene fått ca 50 millioner forskningskroner i løpet av de tre siste årene.

Forskerne Merete Vadla Madland og Aksel Hiort på UiS og IRIS har bygget opp en tverrfaglig forskergruppe som har vist gode forskningsresultater. Gruppen avslutter et pågående Petromaks-prosjekt nå i januar.

– At vi får nye midler til å fortsette, tyder på at Forskningsrådet ser verdien av det vi gjør, sier førsteamanuensis Merete Vadla Madland.

Økt utvinning
Petromaks-programmet har nå valgt å støtte prosjektet ”Water weakening of chalk at realistic reservoir conditions”. Prosjektet har en ramme på 15,5 millioner kroner.

Forskerne ved UiS og IRIS skal studere hvordan utvinningen fra krittreservoarer, som for eksempel Ekofisk og Valhall, kan økes ytterligere ved enda bedre forståelse av vanninjeksjon som tiltak for økt utvinning. Slik forskning kan gi både selskapene og staten enorme ekstrainntekter.

I tillegg gir det en miljøeffekt ved at man får mer ut av eksisterende felt før en bygger ut nye.

Krevende forskning
Det nye prosjektet skal forsøke å gjenskape trykk- og temperaturforholdene som eksisterer nede i kalkreservoarene.

– I tillegg til avansert modellering er dette et ressurskrevende laboratoriearbeid, som krever både utstyr, fagfolk og tålmodighet, sier Vadla Madland.

Søknaden som nå er innvilget innebærer 8,9 millioner fra Forskningsrådet og 6,6 fra industrien, men endelig beløp blir avgjort senere. I tillegg til IRIS og UiS, er også Cornell University, Universitetet i Bergen og det danske forskningsinstituttet GEO med på søknaden.

3 av 17 til IRIS
IRIS fikk i tillegg to andre prosjekter i årets Petromaks-tildeling. Ett av dem dreier seg om produksjonsoptimalisering og har en totalramme på 10,4 millioner kroner. Det andre handler om energieffektivisering ved feltutvikling og har en ramme på 4,5 millioner.

Dermed har IRIS og UiS hevdet seg godt i årets Petromaks-runde. Forskningsrådet behandlet 92 søknader. Av disse ble 17 valgt ut, hvor tre altså gikk til IRIS og/eller UiS.

De 17 prosjektene fikk til sammen 120 millioner forskningskroner.

Vil du vite mer om Merete Vadla Madland og forskningen hennes? Les portrettintervju her