MENY

Nye opptakskrav på PPU-studiet

Årets opptak til PPU-studiet blir det siste der du kan komme inn med bachelorgrad. Fra og med 2017 må du ha master for å kunne ta PPU. – Dette er nok siste sjanse å komme inn for mange, sier instituttleder Odd Magne Bakke.

Illustrasjonsbilde av studenter på campus Ullandhaug. Årets opptak til PPU-studiet blir det siste der du kan komme inn med bachelorgrad.

Kunnskapsdepartementet fastsatte en ny rammeplan om Praktisk-Pedagogisk utdanning (PPU) før jul i fjor. Fra studieåret 2017 er opptakskrav mastergrad/hovedfag med ett undervisningsfag. Kandidater med bachelor i praktiske og estetiske fag gis unntak fra krav om master og kan tas opp til PPU. 

– PPU blir bedre

PPU er landets største lærerutdanning og gir rett til å undervise fra 5-13 trinn. Studiet gir personer med fag- eller yrkesutdanning mulighet til å bli lærere. 

– PPU blir bedre. Vi skjerper kravene til PPU-studentenes faglige nivå, samtidig som PPU-utdanningen blir mer relevant. Dette er gode nyheter for norsk skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding sendt ut av regjeringen. 

Les mer om rammeplanen og forskriften på Regjeringen.no
 

Forventer stor søknad

Sammen med resten av de ansatte ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger (UiS), har Instituttleder Odd Magne Bakke lagt et travelt år bak seg. Det har nemlig vært stor pågang på studiet Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiS det siste året.

Bakke tror de kommer til å merke stor pågang også under årets opptak, da det blir det siste der det formelle kravet for opptak er bachelorgrad.

– Vi forventer stor søknad i år også, både fordi arbeidsmarkedet i regionen fortsatt ikke har tatt seg opp, men også fordi jeg tror det er mange som ikke har mastergrad som ønsker å bli lærere, sier Bakke.

Mange arbeidsledige

Februartallene fra Nav viser at over 90.000 nordmenn er arbeidsledige, og UiS har nå økt kapasiteten for å bidra. I 2016-budsjettet fikk universitetet ekstramidler til å opprette 60 ekstra PPU-studieplasser, for personer med realfagsbakgrunn. Disse plassene var det 210 personer som knivet om, og 45 personer startet opp i januar.

Det er et krav om minimum 60 studiepoeng i matematikk for å få opptak til PPU for realfag, men Bakke forteller at instituttet har fått på plass en avtale med Institutt for matematikk og naturvitenskap (IMN) ved UiS. Avtalen går ut på at studentene som mangler studiepoeng, men som har minst 30 studiepoeng, kan få fylt på det de mangler samtidig som de tar PPU.

–  Det viste seg at over halvparten av studentene hadde behov for å ta flere studiepoeng i matematikk og følger nå matematikkundervisning ved IMN, samtidig som de studerer PPU hos oss, sier han.

 
Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Morten Berentsen