MENY

Nye opptakskrav til hotelledelse

Har du lyst til å studere hotelledelse, men mangler praksis? Da har vi gode nyheter til deg!

Bildet viser en studiesituasjon for bachelorstudenter i hotelledelse ved Norsk hotellhøgskole. Hotelledelse gir en bred utdannelse, med blant annet personalledelse, psykologi, økonomi, markedsføring og organisasjonsteori. (Foto: Morten Berentsen)

Endrede opptakskrav gjør at halvparten av studieplassene åpnes for søkere som ikke har praksis fra bransjen. Du trenger fortsatt generell studiekompetanse, men kan altså begynne å studere hotelledelse rett etter endt videregående skole.

De nye kravene gjelder fra vårens opptak med søknadsfrist 15. april. Studiene starter i august 2016.

– Bachelor i hotelledelse har hittil krevd ett års relevant praksis fra bransjen. Det kan være erfaring fra hotell, restaurant eller annen vertskapsvirksomhet. For halvparten av plassene vil dette fortsatt gjelde, sier instituttleder Truls Engstrøm ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger.

Bred utdanning

Bachelorstudiet i hotelledelse gir studentene praktisk og teoretisk kunnskap som kvalifiserer for ledelsesoppgaver i vertskapsnæringen.

– Målet med studiet er å utdanne serviceorienterte, beslutningsdyktige og fremtidige ledere til hotell- og vertskapssektoren, sier Engstrøm.

En bred hotellforståelse er kombinert med ledelse av kommersielle servicevirksomheter. Dette gir grunnleggende ferdigheter innen praktisk personalledelse, psykologi, organisasjonsteori, administrasjonsfag, tjenestemarkedsføring og økonomi.

Mange jobbmuligheter

Etter endt bachelorgrad i hotelledelse kan du søke på jobber som leder og mellomleder på hoteller og overnattingssteder eller i restaurant- og servicebedrifter. Andre sentrale stillinger kan være prosjektleder, event- og festivalleder, personalkonsulent, servicemanager eller liknende i privat og offentlig sektor.

Bachelorgraden kvalifiserer også til videre masterstudier i hotell- og reiselivsledelse eller tilsvarende.

Norsk hotellhøgskole er verdens nest eldste utdanningsinstitusjon innenfor sitt felt. Vertskap og reiseliv har vært i fokus siden starten i 1912. Siden 1980-tallet har skolen tilbudt høyere lederutdanning for hotellnæringen.

Tekst: Benedicte Pentz