MENY

Nye prodekaner ved SV-fakultetet

Professor Einar Marnburg er tilsatt som prodekan for forskning og universitetslektor Eva Hærem som prodekan for undervisning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Einar Marnburg er professor ved Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse. Han er dr. .ing. i bedriftsadministrasjon fra NTNU, og har lang erfaring fra universitets- og høgskolesektoren, samt fra ulike lederstillinger i servicevirksomheter.

Eva Hærem er universitetslektor ved Institutt for sosialfag. Hun har hovedfag i sosialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, og har vært tilknyttet utdanningsmiljøet på Ullandhaug i 20 år.

Tilsettingene gjelder fra 1. januar 2008.