MENY

Nye professorer

Jan Frick får opprykk til professor og Lutz Eichacker tilsettes som professor. Gísli Sigurðsson og Ljiljane Djapic Oosterlkampf tilsettes som professor II.

Frick tildeles personlig opprykk til professor innenfor maskinteknikk. Han er i dag førsteamanuensis ved Institutt for økonomi og ledelse, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og har vært ansatt ved Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger siden 1991. Han tok doktorgraden ved Aalborg Universitetet i Danmark i 1992 og avla M.sc.-eksamen ved NTNU i 1980.

Lutz Eichacker tilsettes som professor i biologisk kjemi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Han fikk sin doktorgrad ved Ludwig-Maximilians-universitetet i München i 1991 og kommer fra stillingen som professor ved samme universitet.

Gísli Sigurðsson tilsettes som professor II i lesevitenskap ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Det humanistiske fakultet. Sigurðsson er ansatt ved Universitetet på Island, der han også fikk dr.phil-graden i 2002.

Ljiljane Djapic Oosterlkampf tilsettes ved kallelse som professor II i materialteknologi ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Hun fullførte en PhD i maskinteknikk ved Imperial College i London i 1996 og har en Master of Science fra Universitetet i Beograd (1991).