MENY

Nye professorer ved Det humanistiske fakultet

Geir Skeie er tildelt personlig opprykk til professor i religionsdidaktikk. Ragnar Skottene er tildelt personlig opprykk til professor i kristendoms, - religions- og livssynskunnskap.

Geir Skeie har vært førsteamanuensis ved universitetet siden 1999 og er tilknyttet Institutt for kultur- og språkvitenskap. Han disputerte for Dr. art-graden ved NTNU i 1998 og ble tilkjent kompetanse som førstelektor fra 1995.

Ragnar Skottene er cand. theol. fra Menighetsfakultetet fra 1995. Siden 2000 har han vært ansatt som førsteamanuensis ved UiS, og han er i dag tilknyttet Institutt for kultur- og språkvitenskap.