MENY

Nye professorer ved UiS

Hilmar Rommetvedt, Kjell Arne Røvik og Ron Westrum tilsettes i professor II-stillinger ved Universitetet i Stavanger. Thomas Claviez tildeles personlig opprykk til professor.

Hilmar Rommetvedt blir professor II i statsvitenskap ved Institutt for medie- kultur og samfunnsfag (Det samfunnsvitenskapelige fakultet). Han er cand.polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og dr.polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Rommetvedt er i dag forskningsleder ved IRIS.

Kjell Arne Røvik er tilsatt som professor II i endringsledelse ved samme institutt. Han er dr.philos fra Universitetet i Tromsø og har siden 1993 vært professor i statsvitenskap ved UiT.

Ron Westrum blir professor II i samfunnssikkerhet (sårbarhet, teknologi og organisasjon) ved Institutt for medie- kultur og samfunnsfag. Han er i dag tilsatt ved Eastern Michigan University. Westrum har ph.d.-grad, M.A.-grad og B.A.-grad fra University of Chicago.

Thomas Claviez ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (Det humanistiske fakultet) er tildelt personlig opprykk til professor i amerikansk litteratur. Claviez tok ph.d.-graden og M.A.-graden ved Freie Universität Berlin i henholdsvis 1990 og 1996.