MENY

Nye professorer ved UiS

Nils Rune Langeland og Nils Olav Østrem er begge tildelt personlig opprykk til professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Nils Rune Langeland tok hovedfag i historie ved Universitetet i Bergen (UiB) i 1992. Han disputerte for dr.art-graden ved UiB i 1997. I tillegg har han engelsk mellomfag, sammenlignende politikk grunnfag og tysk grunnfag. I årene 1997-2002 var han redaktør av Syn og Segn, og i 1999 ble han ansatt ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo samtidig som han tok på seg oppdraget med å skrive første bind av Høyesteretts historie. Han har vært spaltist i Dagbladet og journalist i Dag og Tid. Siden januar 2008 har han vært førsteamanuensis i historie ved UiS.

Nils Olav Østrem har studert historie, samfunnsvitenskap og administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB. Han avla hovedfagseksamen i historie samme sted i 1989. Østrem var stipendiat ved nåværende UiS i årene 1998-2002 og disputerte for dr.art-graden ved UiT høsten 2002. Siden 2009 har han vært ansatt som førsteamanuensis i samfunnsfag ved UiS. Østrem har gjennom årene bidratt til flere historieverk, og har vært engasjert for å skrive bygdebøker for flere kommuner.