MENY

Nye professorer ved UiS

Paul H. Nadeau, Arild Saasen og Ingebret Fjelde tilsettes i professor II-stillinger ved Universitetet i Stavanger.

Paul H. Nadeau ansettes i midlertidig stilling som professor II i petroleumsgeologi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi.

Arild Saasen er midlertidig ansatt i tre nye år som professor II i bore og brønnvæsker ved Institutt for petroleumsteknologi, TN. Han er ansatt som Technology Advisor ved Det Norske Oljeselskap ASA.

Ingebret Fjelde er midlertidig ansatt i tre år som professor II i økt oljeutvinning Institutt for petroleumsteknologi, TN. Han er ansatt som forskningsleder ved IRIS.Stillingen finansieres av COREC.