MENY

Nye studieplasser til UiS

Regjeringen har tildelt UiS 70 nye studieplasser i Revidert Nasjonalbudsjett 2012. Disse er øremerket lærer og førskolelærutdanningen, teknologi, helsefag og rettsvitenskap.

Konkret er UiS tildelt 10 nye studieplasser innenfor 5-årig integrert lærerutdanning og 10 nye innenfor førskolelærerutdanningen.

Videre kommer 15 nye strategiske studieplasser innenfor teknologi og 15 nye innenfor helsefag.

Til slutt får UiS 20 nye strategiske studieplasser som ikke er fagfordelt. Basert på tidligere beslutninger ved UiS skal disse tildeles studiet innen rettsvitenskap.

Stort behov
Totalt har Kunnskapsdepartementet nå fordelt 1005 nye studieplasser over hele landet for å øke kapasiteten i høyere utdanning fra høsten 2012.

Departementet sier i sin pressemelding at studieplassene er tildelt institusjoner med fagområder der det er stort nasjonalt behov rekrutteringsgrunnlag og opptakskapasitet.

Over 1000 plasser
De 1005 nye studieplassene er fordelt med 400 studieplasser til teknologi- og realfagsutdanninger, 200 til lærer- og førskoleutdanninger og 165 studieplasser til helsefagutdanninger.

Dessuten fordeles det 240 studieplasser der institusjonene kan ta utgangspunkt i egne og nasjonale eller regionale behov når de beslutter hvilken utdanning de skal øke.

Her er fordelingen av NYE studieplasser til de enkelte institusjoner:

NTNU, Trondheim 155
Høgskolen i Oslo Akershus 140
Høgskolen i Bergen 95
Universitetet i Oslo 70
Universitetet i Stavanger 70
Universitetet i Tromsø 70
Universitetet i Agder 65
Høgskolen i Sør-Trøndelag 50
Universitetet i Bergen 40
Universitet for miljø og biovitenskap, Ås 30
Høgskolen i Buskerud 30
Høgskolen i Gjøvik 25
Høgskolen i Hedmark 25
Høgskolen i Ålesund 25
Høgskolen i Østfold 15
Dronning Mauds Minne Høgskole 15
Norges Handelshøgskole, Bergen 10
Høgskolen på Lillehammer 10
Diakonhjemmet høgskole 10
Lovisenberg diakonale høgskole 10
Høgskolen i Sogn og Fjordane 5
Høgskolen Stord/Haugesund 5
Høgskolen i Telemark 5
Betanien diakonale høgskole 5
Haraldsplass diakonale høgskole 5

Fordelingen av studieplasser innen ulike utdanningsområder på de enkelte institusjoner kan leses her