MENY

Nye studier populære ved UiS

Studentopptaket ved Universitetet i Stavanger høsten 2011 er nå klart. Tallene viser at det er stor rift om plassene ved de tre nyopprettede studiene ved UiS.

3542 søkere har i år fått tilbud om studieplass på grunnstudiene ved Universitetet i Stavanger gjennom Samordna opptak (SO). Det er 184 flere enn i fjor.

Ingeniør-, medie- og samfunnsfag dominerer listen over de vanskeligste studiene å komme inn på. Seks av de ti mest populære studiene er samfunnsvitenskapelige utdanninger.

Nye utdanninger er attraktive
UiS tilbyr i år flere nye utdanninger som alle har fått gode søkertall.

Aller vanskeligst har det vært å komme inn på det nye bachelorstudiet i rettsvitenskap. Studiet hadde hele 340 søkere til 15 plasser, noe som resulterte i en poenggrense* på 54 i ordinær kvote**. Av praktiske årsaker ble dette studiet i år tilbudt utenfor Samordna opptak, men det vil inngå i SO fra og med neste år.

Også den nye siviløkonomutdanningen (femårig master i økonomi og administrasjon) ligger på 10-på-topp listen.

I takt med tiden
En tredje nykommer, bachelor i statsvitenskap, har også gode søkertall. Med 90 primærsøkere til 20 plasser ble poenggrensen for dette studiet 47,5.

– Vi er svært glade for at de nye studiene er populære. Det er bevis på at UiS klarer å justere seg i takt med tiden og tilby studier som samfunnet etterspør, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver Susanna Holmberg.

Flere av de mer tradisjonsrike studiene er også ettertraktet. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon har over 500 primærsøkere til 100 plasser, og er dermed det mest søkte studiet på UiS.

Ingeniør og samfunnsfag
Ingeniørfagene er fortsatt populære. Som i tidligere år er det den femårige masteren i industriell økonomi som er vanskeligst å komme inn på.

Medieutdanningene ved UiS holder også på sin popularitet. Både Journalistikk og Fjernsyns- og multimedieproduksjon krever svært gode karakterer for at søkeren skal komme inn.

Søkere som får tilbud om studieplass må svare innen 26. juli, ellers faller plassen bort. De må også si i fra om de eventuelt ønsker å stå på venteliste.

Suppleringsopptak
Det første suppleringsopptaket blir foretatt i regi av Samordna opptak i slutten av juli. Etter dette skjer det fortløpende opptak. Sjekk også nettsidene til Samordna opptak.

Restetorget
Av de 43 studiene på UiS som tilbys gjennom Samordna opptak, ble ni lagt ut på Restetorget onsdag morgen. Det betyr at de fleste studiene er fylt opp med godt kvalifiserte søkere.

To studier ble fylt opp i løpet av dagen, og flere vil bli fjernet fra restetorget etter hvert som plassene blir tatt. Det kan også forekomme at nye studier legges ut på torget. Studiesøkere som ikke har fått plass bør derfor holde seg kontinuerlig oppdatert om utviklingen.

Det finnes også flere ledige studieplasser som har lokalt opptak. Disse er lagt ut direkte på uis.no.

* Poenggrensen ved det enkelte studium er poengsummen til den siste søkeren som ble tilbudt plass på studiet.
** Man kan få tilbud om studieplass fra ulike opptakskvoter. Ordinær kvote omfatter alle søkerne.
 

De 10 vanskeligste grunnstudiene å komme inn på (poenggrenser ordinær kvote):
1 Bachelor i rettsvitenskap (lokalt opptak) 54,0
2 Master i industriell økonomi 53,3
3 Bachelor i journalistikk 52,5
4 Årsstudium i kunst og håndverk 51,8
5 Master i petroleumsteknologi 50,2
6 Bachelor i petroleumsteknologi 50,1
7 5-årig master i økonomi og administrasjon 50,0
8 Bachelor i fjernsyn- og multimedieproduksjon 49,8
9 Bachelor i økonomi og administrasjon 49,1
10 Bachelor i regnskap og revisjon 48,8


De ti mest søkte studiene i Samordna opptak (antall primærsøkere hovedopptak):
Bachelor i økonomi og administrasjon – SV 517
Bachelor i sykepleie – SV 462
Bachelor i sosialt arbeid – SV 266
Bachelor i barnevern – SV 223
Bachelor i petroleumsteknologi - TN 166
Bachelor førskolelærer – HF 156
Grunnskolelærerutdanning (1.-7. trinn) - HF 154
Grunnskolelærerutdanning (5.-10. trinn) - HF 144
Bachelor i reiselivsledelse - SV 144
Bachelor i sosiologi - SV 142