MENY

Nye styremedlemmer ved UiS

Kunnskapsdepartementet har valt fire representantar til universitetsstyret for perioden 1. august 2011 - 31. juli 2015.

Dei fire medlemma er:

  • Gunnar Berge, Stavanger – med personlig varamedlem Alfred Nordgård, Sandnes
  • Lene Lange, Ballerup – med personlig varamedlem Gro Kielland, Hafrsfjord
  • Bjørg Sandal, Tananger – med personlig varamedlem Trude Marit Risnes, Stavanger
  • Erling Øverland, Stavanger – med personlig varamedlem Stein Tore Nilsen, Stavanger

Desse fire er valde som eksterne medlem i styret for Universitetet i Stavanger.

Tidlegare er følgjande personar valt som faste styremedlem i UiS-styret:

Marit Boyesen – rektor
Tor Henning Hemmingsen – prorektor
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen – vitskapleg tilsette
Fredrik Skår – teknisk-administrativt tilsette
Skule Strand – midlertidig tilsette
Gunnar Dyrseth – studentrepresentant
Kathe-Mari Solberg – studentrepresentant