MENY

Nyhet: Femårig masterprogram i Matematikk og fysikk

Fra høsten 2020 tilbyr UiS femårig masterprogram i Matematikk og fysikk.

Illustrasjon matematikk og fysikk

– Med den enorme fremveksten av teknologi vi ser i dag kommer det også et økt behov for sterk kompetanse innenfor matematikk og fysikk, sier instituttleder ved Institutt for matematikk og fysikk ved UiS, Bjørn Henrik Auestad.  

En mastergrad i matematikk og fysikk vil gjøre studentene i stand til å løse avanserte matematiske problemstillinger analytisk og numerisk.  

Les mer: Femårig master i matematikk og fysikk

– I tillegg vil studentene lære å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer på makroskopisk og mikroskopisk skala, forklarer Auestad.  

Viktig verktøykasse 

Han påpeker at ved å studere matematikk og fysikk vil man utvikle en verktøykasse som kan brukes innenfor mange ulike felt:  

– Du vil lære beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder som gjør deg i stand til å jobbe innenfor naturvitenskapene, men også med for eksempel økonomi, helse, samfunnsfag og ledelse, sier han.  

Jobbmulighetene er mange. Med en solid kompetanse innenfor matematikk og fysikk kan man jobbe som spesialist i industrien, med teknisk design og innovasjon, dataanalyse og matematisk modellering. 

– Våre studenter har vist seg å være etterspurt i både offentlig og privat sektor. Kompetansen de får er essensiell i forsknings- og utviklingsprosjekter. Spesielt med oppgaver som krever ferdigheter innenfor avansert matematikk, deduksjon, problemløsing, høy presisjon og forståelse ser vi at kandidater fra matematikk og fysikk utmerker seg, sier Auestad.  

Ved å opprette et femårig program håper han å møte enda flere studenter som brenner for faget.  

– Det er enormt mange muligheter dersom man velger å studere matematikk og fysikk. For de som ønsker å ta det enda et hakk videre tilbyr vi utdanning helt opp til doktorgradsnivå, avslutter han.  

Instituttleder Bjørn Henrik Auestad

Instituttleder Bjørn Henrik Auestad