MENY

Nyskapende og innovative

«Vi skal være nyskapende og innovative.» Det er Universitetet i Stavangers utviklingsidé fram mot 2020. Rektor Aslaug Mikkelsen mener dette er helt i tråd med UiS` historiske røtter og samfunnsutviklingen.

– Vår institusjon har de senere årene vært i en rivende faglig utvikling som har gitt resultater. Vi har vist vilje og evne til nyskaping, takket være dyktige medarbeidere og samarbeid med samfunns- og næringsliv, sier UiS-rektor Aslaug Mikkelsen.

Universitetet i Stavangers historie er fortellingen om å være nyskapende, fra oppbyggingen av Rogalandsmodellen for forskningsstiftelser, forskerakademi og bygg til utviklingen av høyere grads studier med nye, utradisjonelle fagkombinasjoner og et nært samarbeid med omgivelsene. Det er beretningen om drivende enkeltpersoner og fagmiljøer som gjennom nytenking og kreativitet klarte å legge stein på stein i et faglig byggverk – tross statlige rammebetingelser og lovverk som talte mot en slik utvikling.

– Etableringen av Universitetet i Stavanger er i seg selv en nyskaping. For første gang i Norge fikk en institusjon godkjent at den på et faglig grunnlag oppfylte kriteriene for universitetsstatus. Det var i 2004, slår Mikkelsen fast.

Tydelig kommunikasjon
UiS-rektoren har registrert at enkelte mener det er en selvfølge at et universitet skal være nyskapende og innovativt og derfor unødvendig å nedfelle på papiret:

– Jeg er blant dem som tror at institusjoner må være tydelige i å kommunisere hvor de vil. Derfor har vi nå vedtatt en konkret utviklingsretning. Nyskaping og innovasjon bærer med seg både historien og framtiden for oss som utdannings- og forskningsinstitusjon. Det er her Universitetet i Stavanger har potensial til å bli et nasjonalt ledende universitet.

Hun legger til at det er bygget opp en infrastruktur på Ullandhaug som legger til rette for et anerkjent internasjonalt universitet i framtiden. Denne inkluderer også universitetets forskningsselskap IRIS AS, samt IRIS Forskningsinvest og Prekubator AS (TTO).

Innovasjonsteori
Mikkelsen refererer til ledende teoretikere i moderne innovasjonsteori. De sier at innovasjon er nøkkelen til et lands konkurranseevne og vekst, og at evne til læring og omstilling er nøkkelen til innovasjon. European Innovation Scoreboard 2007 viser at Norge fortsatt ligger langt etter de fleste EU-landene når det gjelder innovasjon og nyskaping i næringslivet.

– Forskning og utvikling er en kilde til innovasjon. En satsing her er derfor en forutsetning for at norsk samfunns- og næringsliv skal følge med i den internasjonale utviklingen, påpeker UiS-rektoren.

Studenter og ansatte
Mikkelsen synes Universitetet i Stavanger har valgt en flott og relevant visjon i ordene «utforske og utfordre» og i utviklingsideen:

– Vi ønsker at den evnen som fagmiljøene og studentene har til å tenke nytt, definere muligheter og bidra til å møte viktige samfunnsutfordringer, skal bli en enda sterkere del av vår identitet i framtiden.

En prioritert oppgave i strategien er å gi studentene introduksjon til nyskaping og innovasjon i alle studieprogrammer og å stimulere til entreprenøraktiviteter hos studentene. Det er Mikkelsen særlig glad for. Hun har også store forventninger til sentrene innen innovasjonsforskning og studententreprenørskap ved Universitetet i Stavanger.

Uavhengig forskning
Universitetet vil styrke og tydeliggjøre profilen med basis i god grunnforskning og tradisjonelle akademiske verdier som kritisk tenkning og fri, uavhengig forskning og debatt. Aktive og engasjerte studenter og ansatte, kunnskapsutveksling med arbeidslivet og fremragende undervisning skal bidra til å tydeliggjøre Universitetet i Stavanger som nyskapende og innovativt, er Mikkelsens og resten av UiS-styrets resept mot år 2020.

TEKST: Anne Selnes
FOTO: Elisabeth Tønnessen