MENY

Nytt avansert mikroskop til CORE

Centre for Organelle Research (CORE) har installert et nytt konfokal mikroskop fra Nikon som er ett av de første i sitt slag som er tatt i bruk i Europa.

Mikroskopet har en verdi av 2,7 millioner kroner og er i hovedsak finansiert av Universitetet i Stavanger med delfinansiering fra Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

- Dette er et mikroskop som bygger på en helt ny scanningteknologi, sier professor og leder av CORE, Simon G. Møller. Det gir usedvanlig høy oppløsning kombinert med rask bildebehandling. Dette er helt unikt innen mikroskop-segmentet.

- I praksis betyr det at vi kan følge de biologiske prosessene i levende celler både tredimensjonalt og i sann tid. Det vil bidra til å øke forståelse for det som skjer i cellene. Vi kan følge hvor de forskjellige proteinene går og hvordan interaksjonen mellom proteinene skjer.

Styrker forskningen

- Det vil i sin tur også bidra til at vi kan publisere på et høyere nivå, tilføyer Møller. Det helt grunnleggende er det nye mikroskopet vil styrke forskningen i CORE.

CORE representerer en av NOR-MIC-nodene som er ett av åtte teknologiplattformer i FUGE II-programmet i Norges forskningsråd.

- I den forbindelse vil vi stille mikroskopet til rådighet for andre miljøer i Norge, sier Simon G. Møller. Det gjelder innen biologi, genetikk, plante- og kreftforskning. Det vil også bli brukt i forskningssamarbeidet mellom UiS og SUS blant annet i Parkinsons-prosjektet.

Det er et samarbeid mellom det kliniske miljøet på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og det molekylær biologiske miljøet på Universitetet i Stavanger (UiS) for å forstå nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons.

I august i år vil CORE flytte til Ipark på Ullandhaug, og det nye mikroskopet vil også kunne brukes av næringsmiddel- og matmiljøet som nå er under etablering i Måltidets hus.

 

 

 

-           

 

 

-