MENY

Nytt deltidsstudium i pedagogisk veiledning

Studiet Pedagogisk veiledning skal bidra til å kvalifisere praksislærere til å gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring. Deltidsstudiet består av faglige dagssamlinger og selvstudium. Søknadsfristen er satt til 12. september.

Studiet er i første rekke rettet mot førskolelærere som skal være praksislærere for studenter i førskolelærerutdanningen. Ved opptak vil disse bli prioritert, men studiet er også åpent for andre som ønsker kompetanse i pedagogisk veiledning.

Studiet består av to selvstendige og avsluttende moduler, emne 1 og emne 2. Hvert emne er på 15 studiepoeng. Emnene går over to semester med oppstart annethvert høstsemester. Emne 1 har oppstart høsten 2011. Det er planlagt at emne 2 skal starte opp høsten 2012.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjema