MENY

Nytt doktorgradsprogram i lesevitenskap

Universitetet i Stavanger vil etablere nytt doktorgradsprogram i lesevitenskap. Saken ble vedtatt i styret ved UiS torsdag 19. april 2007.

Det nye doktorgradsprogrammet i lesevitenskap bygger på masterstudiene i lesevitenskap og Literacy Studies ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger og blir det åttende doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Stavanger.

Første i Norden
En ekstern ekspertkomite mener studiet vil bli et viktig bidrag til doktorgradsstudier i Norge, ettersom det ikke finnes noe tilsvarende i Norden. Komiteen påpeker også at doktorgradsprogrammet i lesevitenskap kan være med å gjøre forskningsmiljøet ved UiS til en viktig bidragsyter til forskningsfeltet lesevitenskap/literacy også utover det nordiske miljøet.

Kjerneområder
Ph.d-programmet i lesevitenskap vil bestå av fire kjerneområder: lesing og skriving i samfunn og historie, lesing og tolking, lese-og skriveutvikling, samt skriftsystem.

Det sentrale forskerutdanningsutvalget (SFUU) har behandlet søknaden og anbefaler utdanningsutvalget og styret ved UiS å etablere ph.d-programmet i lesevitenskap. Saken skal styrebehandles torsdag 19. april.

Styresaken med vedlegg finner du her.