MENY

Nytt forskningssenter skal få ned sykefraværet

Torsdag 8. januar åpner forskningssentret Presenter på Universitetet i Stavanger. Presenter skal forske på temaene sykefravær, inkludering og arbeidsrettet rehabilitering og bidra til at tiltak og beslutninger i arbeidslivet får et forskningsbasert grunnlag.

Statssekretær for forskning- og høyere utdanning Jens Revold skal stå for den formelle åpningen av sentret som skal være en viktig premissleverandør for tiltak og virkemidler for økt inkludering i arbeidslivet samt redusert sykefravær.

Presenter eies av International Research Institute of Stavanger (IRIS), Universitetet i Stavanger, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Høgskolen i Oslo, og det er forskere fra disse institusjonene som utgjør forskningssentret.

Viktig bidragsyter
– Mange tiltak og beslutninger i arbeidslivet savner et forskningsbasert grunnlag. Fagmiljøene på dette feltet hungrer etter bedre metodikk. Dette har Presenter som mål å kunne bidra med. I tillegg til at vi skal forske på effekten og nytteverdien av tiltak for å få folk tilbake i arbeid, skal vi også bidra til at tiltakene som iverksettes blir debattert dypt nok, forklarer seniorforsker Randi Wågø Aas ved IRIS, som nå går inn som konstituert leder for Presenter.

Samtidig som Presenter skal være en tung forskningsaktør, skal sentret samle, systematisere og presentere hvilken forskning som finnes på området nasjonalt og internasjonalt.

Allerede på åpningen torsdag 8. januar kan sentret by på viktige innspill i debatten om sykefravær, inkludering og rehabilitering. HMS-direktør Geir Riise i Posten Norge kommer for å snakke om hvordan vi i Norge de neste ti årene skal jobbe med inkluderende arbeidsliv, og professor Espen Dahl fra Høgskolen i Oslo skal holde et innlegg om sykefravær. Direktør Dordi Høivik fra StatoilHydro og avdelingsdirektør Karin Liabø fra NAV skal begge snakke om behovet de har for forkningsbasert kunnskap, fra hvert sitt ståsted. I tillegg kommer ordfører Leif Johan Sevland for å snakke om forskning som grunnlag for politiske beslutninger.

Det vil også bli kunstneriske bidrag fra Trondheim og Stavanger.

Debatt om tiltak
– Presenter skal bli gode på å drive forskningsformidling og translasjon mellom forskning og praksis der myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner, fag- og utdanningsmiljøer deltar aktivt i dialog. Vi skal invitere forskere til å presentere sine nye forskningsresultater som et bredt sammensatt panel skal diskutere hvordan kan benyttes, omsettes og spres ut i arbeidslivet, forklarer Wågø Aas.

Presenter skal også samle folk til debatt om viktige spørsmål og tiltak. Det kan være arbeidsgivere, NAV, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten, fastlege, politikere, arbeidstilsynet, produktutviklere og journalister. Meningen er å danne et bredt panel for å diskutere for eksempel hvordan man kan etablere best mulige tiltak for å få ned sykefraværet. Dette skal formidles ut som konklusjoner til media, og ut til fagmiljøene og derved kunne bidra til den politikken som blir videreført i NAV og helsetjenesten.

Åpning av Presenter foregår torsdag 8. januar i Tjodhallen på Universitetet i Stavanger, kl. 09.30­–13.00