MENY

Nytt IKT-senter er i gang

Styret for Centre for IP-based Service Innovation (CIPSI) ble konstituert 21 februar. Dermed er et nytt forskningssenter ved UiS formelt i gang.

Gruppefoto av sentrale personer i CIPSI: Roar Fundingsrud, Eirik Gundegjerde, Torkel Gjerstad, Chunming Rong og Sven Ole Aase utgjør styret og daglig ledelse. Videre følger dekan Ole Ringdal, rådgiver Per Ramvi, regionsdirektør IBM, Unni Ulland, 1.amanuensis Tomasz Wiktor Wlodarczyk og fungerende forskningsdirektør Troels Jacobsen, som alle har vært aktivt med i prosessen rundt etableringen av senteret.

Senteret har faglig kompetanse særlig knyttet til dataanlyse og behandling av store datamengder, og vil ha hovedfokus på velferdsteknologi, smarte byer og smarte løsninger, integrerte operasjoner og kompetanseutvikling.

CIPSI har allerede ved oppstart en omfattende prosjektportefølje på rundt 30 millioner kroner og et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk.

På møtet 21. februar ble Torkel Gjerstad ved IRIS valgt som styreleder. Som styremedlemmer inngår Sven Ole Aase (Institutt for data- og elektroteknikk, UiS), Eirik Gundegjerde (Lyse) og Roar Fundingsrud (IBM).

Senterleder er professor Chunming Rong med førsteamanuensis Tomasz Wiktor Wlodarczyk som administrativ support.

Det nyetablerte styret uttrykte honnør til fagmiljøet og applauderte for den innsats professor Chunming Rong har nedlagt for etableringen av senteret. Styret uttrykte samtidig stor optimisme for det potensialet CIPSI har for å innta en ledende posisjon innen behandling av såkalte «big data».