MENY

Nytt innovasjonsprosjekt om solcelle-teknologi

UiS-professor Harald S. Røstvik deltar i et prosjekt for å teste ut en ny type solfanger som kan integreres i bygningsfasader.

Design og arkitektur i Norge (DOGA) har tildelt støtte til prosjektet gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Det skjer på anbefaling av en faglig jury med eksperter fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, som valgte blant annet dette prosjektet blant 79 innsendte forslag.

Prosjektet kalles Fasadeintegrerte solfangere og ledes av fasadeprodusenten STENI. Universitetet i Stavanger, Syddansk Universitet og EGGS Design er partnere.

Kortreist strøm

Prosjektet tar utgangspunkt i følgende tankerekke:

  • hvis våre byers bygninger hadde fasader som også produserte solstrøm, ville frakt (overføring) av energi over lange avstander kunne elimineres.  
  • hvis vanlige bygningsfasadeplater kunne påføres solceller på eller nær byggeplassen, ville vi ikke trenge lange fraktreiser fra Kina. Solcellene ville være kortreiste.
  • hvis bruk av denne solcelleteknologien nesten ikke medfører vektøkning, vil vi også kunne vurdere å bruke dem på mobile løsninger som biler, tog, båter og fly.

Bærekraftig byutvikling

Prosjektet Fasadeintegrerte solfangere er nå sikret finansiering til en første fase hvor partnerne blant annet skal avklare brukersiden (markedet), rettigheter, videre planer og finansiering.

Røstvik er professor i bærekraftig byplanlegging ved ISØP, Det teknisk- naturvitenskapelig fakultet ved UiS. Han er en solenergipioner som i 40 år har arbeidet med disse utfordringene. Røstvik har deltatt i en rekke internasjonal utviklingsprosjekter i regi av EU, IEA og NFR og har som arkitekt med spesialfelt solenergi designet soldrevne bygg, båter fly, bydeler og landsbyer i mange verdensdeler.

Designprosjekter

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) gir støtte til designdrevne innovasjonsprosjekter i idefasen. Programmet har delt ut 8,5 millioner kroner til 18 ulike prosjekter i årets tildeling.

Les mer om vinnerprosjektene på doga.no

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Anne Lise Nordheim

 

 

Foto av Professor Harald N Røstvik

Professor Harald N Røstvik