MENY

Nytt klimameter på UiS

I Arne Rettedals hus på UiS henger det nå et klimameter. Det viser hvor mye klimagasser veitrafikken og alle bygg i Stavanger har sluppet ut den siste timen. Mohsen Assadi mener klimameteret kan være med å gi økt bevissthet om hvordan vi kan leve mer klimavennlig.

– Ved å studere klimameteret kan folk se om det virkelig vil påvirke miljøet dersom de tar mer miljøvennlige valg, sier Mohsen Assadi, professor i gassteknologi på UiS.

Han deltok i den tekniske utviklingen av klimameteret i de tidlige fasene av prosjektet.

Klimameteret viser hvor mye klimagasser veitrafikken og alle bygg i Stavanger har sluppet ut den siste timen. Du kan sammenlikne utslippet denne uken med uken før og se hvilke tider av døgnet det er mest utslipp. På skjermen kan du også lese tips om hvordan du kan ta mer miljøvennlige valg. Skjermen viser for eksempel hvor langt du kan reise med et utslipp på 10 kilo CO2 med ulike transportmidler.

Stavanger kommune står bak klimameteret, som er unikt i Europa og støttet av EU. Det er plassert klimametere flere andre steder i regionen, blant annet på biblioteket på Sølvberget, Lars Oftedals plass i sentrum og på flere videregående skoler.


Mer miljøvennlig livsstil
– Alt som kan oppmuntre til en mer miljøvennlig livsstil er positivt. Klimameteret kan være med på å øke bevisstheten om hvordan vi kan leve mer klimavennlig, mener Assadi.

Kommunen har et mål om å redusere utslippene med 30 prosent fra dagens nivå innen 2020.

– Klimameteret synliggjør direkte utslipp knyttet til transport og bygg i Stavanger. Det illustrerer klimahelsen til Stavanger. Nå har byen feber, sier Olav Stav, miljøvernsjef i Stavanger kommune.

Han håper klimameteret kan bidra til å skape miljøengasjement og debatt på universitetet.

– Vi utfordrer alle til å bidra til at vi får et bedre klima i Stavanger, sier Stav.


Les mer om klimameteret.