MENY

Nytt kurs om mat for eldre

Feilernæring blant eldre er en stor utfordring. Et nytt kurstilbud ved UiS skal gi ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten mer kunnskap om ernæring og måltider.

Kai Victor Hansen og Olaug Bollestad. Kai Victor Hansen og Olaug Bollestad er opptatt et godt mattilbud for eldre. Snart starter UiS opp et nytt etter- og videreutdanningskurs om mat og eldre.

Mat og måltider er en sentral del av hverdagen for gjester (også kalt beboere) på sykehjem, og for eldre som bor hjemme. Feilernæring hos disse gruppene er en betydelig utfordring. Det vil et nytt studietilbud ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger gjøre noe med.

Lansert av statsråden

Kurset «Måltidsglede og samhandling» retter seg mot ansatte på institusjoner og ansatte som jobber med hjemmeboende eldre. Målet er å øke kunnskapen om ernæring, mat og måltider.

Kurset ble lansert av landbruks- og matminister Olaug Bollestad under «Inspirasjonsdag for eldre» ved UiS mandag 3. juni.

– For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Jeg er opptatt av at eldre har et tilbud som kan stimulere og gi måltidsglede. Derfor er jeg glad for at Norsk Hotellhøgskole skal starte et nytt kurs for matgleder og måltider for eldre, sa Bollestad.

Bollestad er opptatt av å bedre mattilbudet for eldre, og kurset passer rett inn i hennes målsetning om å gi alle eldre et godt og verdig mattilbud.


Helhetlig og tverrfaglig

I kurset blir det lagt vekt på hvordan kunnskap om helsefag, ernæring, måltid og service må spille sammen for å lage de gode måltidsopplevelsene. Temaområdene måltidets ulike roller, helsefaglige utfordringer og kunnskap, serviceledelse, tverrfaglig samarbeid og appetittskapende aktiviteter er sentrale i kurset.

– Kurset er aktuelt for alle som arbeider i skjæringspunktet mellom kjøkken og gjester, og for sykepleiere som brenner for måltider og servering. Noen sykehjem har en måltidsansvarlig på hver avdeling, da vil dette være interessant for dem, sier førsteamanuensis Kai Victor Hansen. Han er emneansvarlig for kurset, og har forsket mye på måltidsopplevelser, spesielt blant eldre.

Om kurset

Kurset er nettbasert, og gir 5 studiepoeng på bachelornivå. Kurset vil bli tilbudt fra våren 2020. 

Tekst og foto: Karoline Reilstad