MENY

Nytt masteremne i simulering

Fra høsten tilbyr UiS masteremnet «Simuleringsbasert læring» som valgfritt emne på Master i helsevitenskap. Emnet er generisk og bør være interessant for langt flere enn helsepersonell.

Illustrasjonsbilde. Tre anestesisykepleiere / leger simulerer en operasjon.

Det nye masteremnet er et pedagogisk orientert emne som tar for seg begreper, teori og pedagogikk som støtter bruken av simulering i utdanning, praksis og forskning. Her får studentene lære verdien av simulering i ulike settinger, og på tvers av utdanninger og profesjoner, og de vil få kjennskap til muligheter og begrensninger sammenlignet med andre læringsmetoder.

Les mer om masteremnet i Simuleringsbasert læring.

Tverrfaglig læring

Simulering kan gi realistisk trening på alle typer arbeidslivssituasjoner. Fordelen er at man trener i praksislignende situasjoner uten å utsette noen for noe for virkelig praksis. Helsepersonell er godt vant med denne type trening og læring, men det nye masteremnet bør også være interessant for studenter innen humaniora, jus, statsvitenskap, hotellfag og teknisk-naturvitenskapelige fag, mener prorektor Dag Husebø.

– Simulering er en god måte å lære på, og man kan trene på alle arbeidslivssitusjoner fra møtegjennomføring til utfordrende hotellgjester, sier han og viser til at metodikken er nyttig for blant andre barnevernspedagoger, sosiologer, pedagoger og hotellansatte.

Som stadig flere valgemner ved UiS, er også dette åpent for studenter på tvers av fag og profesjoner. Det gir studentene kunnskap og kompetanse til å tenke og samarbeide utover egen profesjon.

Faser i simuleringsbasert læring

Superkort fortalt handler simulering om å først lage et fiktivt, men virkelighetsnært scenario som man gjennomfører og der deltakerne fortrinnsvis går inn i roller som de innehar i virkeligheten. Etter simuleringserfaringen har man en debrifing der refleksjon vektlegges.
– Simulering er en god måte å lære på både individuelt og i team. Det skjer en læring i alle faser, fra planlegging til debrifingen, understreker prorektoren.

– Vi har også kunnskap om at læring i simulering under gitte vilkår kan overføres til praksis.

På emnet lærer studentene å vurdere eget læringsbehov, planlegging og utforming, samt gjennomføre et simuleringsbasert program.

– Studentene lærer om metodens teoretiske grunnlag og det pedagogiske håndverket, og den kunnskapen kan de bruke til kompetanseheving i ulike organisasjoner, sier kurskoordinator og førsteamanuensis ved SHARE, Sissel E. Husebø.

Jobber for nytt simuleringssenter

Det nye masteremnet er utviklet i tett samarbeid med SAFER simuleringssenter og Stavanger universitetssjukehus (SUS). Simulerings-emnet er også et naturlig ledd i Helsecampus Ullandhaug som samler ulike helseinitiativ i forbindelse med at blant annet sykehuset flytter til Ullandhaug i 2023.

Emnet er også en del av arbeidet for å styrke forskning på simulering og simuleringsmiljøet.

– Ved å tilby emnet på masternivå, håper vi å rekruttere flere master og doktorgradsstudenter innen simulering, sier Sissel E. Husebø.

En arbeidsgruppe har sett på simulering som tilnærming i utdanningen, og sammen med samarbeidspartnere ønsker universitetet å jobbe for et simuleringssenter.
– Et simuleringssenter kan bestå av kunnskap fra SAFER, SUS, UiS og andre, sier Dag Husebø.

Masteremnet er åpent for norske og internasjonale studenter, og undervisningen er på engelsk. Første emnet starter høsten 2018.

Tekst: Karoline Reilstad