MENY

Nytt masterprogram i Applied data science

Applied data science er et toårig masterprogram som skal øke IKT-kompetansen hos ingeniører fra ulike fagfelt.

Instituttleder Tom Ryen med en robot i armene. Instituttleder Tom Ryen sier at masterprogrammet vil være nyttig for ingeniører innenfor flere ulike fagfelt.

Det har lenge vært stort behov for ingeniører i næringslivet. Samtidig stilles det strengere krav til kompetanse, og da spesielt innenfor IKT. 

– Vi ser at digitalisering skjer i en så enorm skala i alle bransjer, og det er viktig å henge med på utviklingen. Spesielt innenfor maskinlæring, kunstig intelligens og big data er det en enormt mye som skjer. Evnen til å opprette, administrere og utnytte data blir derfor en av de viktigste oppgavene i nesten alle disipliner, sektorer og næringer, sier instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknologi, Tom Ryen. 

 

Henter ut informasjon

Gjennom masterprogrammet i Applied data science (Anvendt datavitenskap) vil studentene blant annet lære å hente ut relevant informasjon fra en sammenstilling av store datasett fra ulike kilder. Masterstudiet har en praktisk profil, der man etter fordypning i statistikk og informatikk anvender algoritmene på reelle datasett. UiS har et sterkt forskningsmiljø innenfor analyse av store datasett, skyløsninger og maskinlæring.

Instituttlederen tror kandidater fra dette studieprogrammet vil være svært ettertraktede i framtidens arbeidsmarked, hvor de kan bidra til utvikling av smarte løsninger og digitalisering, som for eksempel i smarte byer og smart energi. 

– Dette er fremtidsrettet, data science blir så sentralt i tiden som kommer. Mange jobber og arbeidsoppgaver blir enten borte eller helt forandret, og da er det viktig å være med på å forme og utvikle det som tar over. Dette studieprogrammet vil gi en generell kompetanse, som kan anvendes sammen med den faglige bakgrunnen studentene allerede har, sier han. 

 

Tverrfaglig kompetanse

Studieprogrammet kommer i kjølvannet av framveksten av store datamengder (big data) og behovet for å finne nyttig informasjon i disse. For å analysere, forstå og bruke disse dataene krever faget tverrfaglige ferdigheter og kunnskaper. Det nye studieprogrammet skaper en mulighet for studenter med en annen ingeniørbakgrunn enn data å spesialisere seg innenfor digitalisering og dataanalyse. Programmet vil blant annet tilby fordypning i informasjonsgjenfinning, datautvinning og ytterligere fordypning i statistikk. 

– Dette masterprogrammet er for alle som har ingeniørutdanning, har hatt litt programmering fra før av, og nå ser behov for å lære seg data science. Jeg tror det spesielt vil appellere til folk som allerede er ansatt i industrien, og som ønsker å utvide kompetansen innenfor data science, sier Ryen.

 

Viktig og fremtidsrettet

Ivar Rusdal, styreleder i Nordic Edge (ekstern lenke), er veldig positiv til det nye masterprogrammet. 

– Jeg syns dette er midt i blinken. Erfaringen min etter å ha vært med på å arrangere Nordic Edge i fire år, er at det å kunne sortere og behandle store datamengder vil være veldig viktig innenfor flere bransjer og fagområder fremover, sier Rusdal. 

Rusdal har lang fartstid i medie- og energibransjene. Han satt som styreleder i Lyse i perioden 2008-2015.

Han peker spesielt på fremveksten av smarte byer som et område hvor datahåndtering vil spille en stor rolle.

– Jeg har hatt gleden av å diskutere smarte byer og smarte samfunn sammen med fagmiljøene ved Universitetet i Stavanger, og at dette masterprogrammet nå starter opp er veldig positivt. Dette er et veldig spennende fagområde, som kommer til å bli aktuelt veldig fort, sier han. 

– Dette samsvarer med den utviklingen vi ser i dag. Det er et tema som stadig kommer tilbake, at mengden av tilgjengelige data øker så mye at vi må finne gode metoder for å sortere og behandle dem, til nytte for både vitenskap og samfunn. Dette gjelder både for ingeniører som allerede har en fagkompetanse innenfor sitt felt og for spesialister innenfor datavitenskap - men også for spesialister fra mange andre fagfelt. Dette masterprogrammet er viktig og fremtidsrettet, fortsetter Rusdal.
 

Mulighet for deltid

Masterprogrammet starter med et intensivt sommerkurs for å friske opp programmeringskunnskapene, og skape et godt grunnlag for å gå i gang med studiene. Det vil kunne tilrettelegges for å ta masterprogrammet på deltid over fire år. Dette søkes om internt etter opptak.

 

Les mer om: 

Nyhet: Applied data science
Våre studietilbud
Institutt for data- og elektroteknologi

 

Tekst: Mari Løvås
Foto: Mari Løvås og Marie von Krogh

Portrettbilde av Ivar Rusdal

Styreleder i Nordic Edge, Ivar Rusdal, har stor tro på det nye masterprogrammet Applied data science. Foto: Marie von Krogh