MENY

Nytt masterstudium i historie ved UiS

Hva skjer når mennesker møter fortiden på turistreiser, museum eller i bøker? Dette er tema som inngår i Master i historiedidaktikk - en ny master som Universitetet i Stavanger tilbyr som første universitet i landet.

- Historiedidaktikk er mye mer spennende enn det kan høres ut som, og handler om hvordan vi forstår, bruker og lærer fra oss fortellinger om fortiden, sier professor Jan Bjarne Bøe ved Det humanistiske fakultet, UiS.

UiS tar opp 20 studenter på det nye masterstudiet som starter høsten 2007.

Det unike ved studiet er at det passer både for studenter med bakgrunn innenfor profesjonsstudier som allmenlærer med samfunnsfagbakgrunn og for studenter med teoretisk historiefaglig bakgrunn, for eksempel en bachelorgrad i historie.


Møte med fortiden
Den nye mastereren i historiedidaktikk bygges opp av fire kunnskapsområder; pedagogikk, læringsprosessdidaktikk (hvordan læring foregår utenfor institusjoner, f,eks på turistreise, museum), vitenskapelig historie som for eksempel internasjonal politikk på 1900-tallet og historiebruk.

- I etterkrigstiden brukte politikere krigshistorien for å få med folk på å bygge velferdssamfunnet vårt: "under krigen sto vi alle sammen!" Dette er ett eksempel på historiebruk, sier Bøe.

Det andre året av studiet skriver studentene en masteroppgave, og velger selv hvilket av de fire kunnskapsområdene de vil ta utgangspunkt i.

Bygger i høyden
Det humanistiske fakultet har de siste årene fått flere nye mastertilbud. Med det siste, nye tilbudet håper fakultetet å tiltrekke seg flere studenter på masternivå.

- Dette betyr mye for det historiefaglige miljøet ved UiS, som nå tilføres flere ressurser både innenfor undervisning og forskning, sier professor i historie Jan Bjarne Bøe.

I følge Bøe er historiedidaktikk et kunnskapsområde i vekst, og det arbeides også med historiefaglig samarbeid med andre universitet og høgskoler, blant annet Høgskolen i Agder.