MENY

Nytt nettstudium om barns rettigheter

Fra høsten 2013 tilbyr UiS et nytt nettstudium om barns menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon. Studiet er det første i sitt slag i Norge. Barneombud Anne Lindboe applauderer tilbudet.

30 studieplasser står klare ved semesterstart på Universitetet i Stavanger høsten 2013. Studiet er et frittstående enkeltemne knyttet til bachelor i barnevern.

Studiet vil gi økte kunnskaper om barns menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon, som ble en del av norsk lov i 2003. Barnekonvensjonen er den viktigste loven som gjelder for barn i Norge.

Deltakerne på kurset skal kunne bruke barnekonvensjonen for å styrke barns rettigheter i ulike sammenhenger. De skal kunne følge opp barns rett til medvirkning på flere arenaer, som i kommuner, i skoler og barnehager, i barnevernssaker, under samlivsbrudd, i asylsaker og i spørsmål om funksjonshemmede barns rettigheter.

Glad for tilbudet
Barneombud Anne Lindboe applauderer det nye tilbudet ved UiS.

– Jeg er glad for at Universitetet i Stavanger tilbyr et nettbasert studium om barns menneskerettigheter og barnekonvensjonen. Jeg håper at de som søker seg til studiet får et lærerikt utbytte av det. Alle som arbeider med og for barn og unge, direkte eller indirekte i forvaltningen, bør ha opplæring i barnekonvensjonen, sier Lindboe.

Etterspurt studium
Fagansvarlig ved UiS, Elise Kipperberg, mener etterspørselen etter et slikt tilbud har vært stor.

– Det har lenge vært behov for denne typen opplæring i Norge. FN har jo i nærmere 20 år anbefalt norske myndigheter å satse på en systematisk kompetanseheving rundt barns menneskerettigheter og barnekonvensjonen, sier Kipperberg, som er dosent i sosialpedagogikk ved Institutt for sosialfag.

– Vi merker at interessen for tilbudet er stort. Fagpersonell, ansatte ved universiteter og høgskoler og ansatte i fylkeskommuner og kommuner, har etterlyst et slikt tilbud, forteller Kipperberg.

Hun samarbeider også med «Sjumilssteget», et nasjonalt prosjekt som skal hjelpe kommuner og fylker til å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen.

For alle som jobber med barn
– Det nye studiet skal gjøre deltakerne til barn og unges talspersoner, enten det er i rollen som saksbehandler, lærer, helsearbeider, barnevernspedagog, politi, politiker eller jurist, sier Kipperberg, som tidligere også har vært med å utforme Redd Barnas profil basert på barnekonvensjonen.

I tråd med FNs anbefalinger til Norge passer studiet særlig godt for alle yrkesgrupper som arbeider med og for barn og unge under 18 år, herunder forvaltning i fylker og kommuner, barnehagepersonell, helsepersonell, sosialarbeidere, håndhevere av lov og rett, samt politikere.

Emnet vil også være aktuelt for studenter innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske studieretninger.

Studiet vil ta for seg historikken bak barnekonvensjonen, status for barnekonvensjonen i Norge, innhold og grunnprinsipper som ligger til grunn og hvordan Barnekonvensjonen blir fulgt opp i Norge.

Ti leksjoner på nett
Studiet er et selvstudium med oppgaver knyttet til ti nettbaserte leksjoner. I tillegg til kan studentene jobbe sammen i kollokviegrupper og bruke debattforum på nett. Studiet gir 10 studiepoeng.

Søknadsfrist er 15. mai.

Anne Lindboe (Foto: Marius Hauge for Barneombudet)

GLAD FOR TILBUDET: Barneombud Anne Lindboe er glad for at UiS nå tilbyr et nettbasert studium om barns menneskerettigheter og barnekonvensjonen. (Foto: Marius Hauge for Barneombudet)