MENY

Nytt norsk-russisk oljeprosjekt

UiS samarbeider med Gubkin Russian State University of Oil and Gas på flere fronter. Under sitt opphold i Norge skal doktorgradskandidat Maria Bulakh delta i et nytt forskningsprosjekt om utvikling av mulige olje- og gassfelt i området ved grensen mellom Norge og Russland.

I prosjektet skal forskere studere tekniske løsninger som kan brukes for å bygge ut oljefeltene. De skal undersøke hvilke typer plattformer og undervannsanlegg som er hensiktsmessige å bruke.

Transport av olje og gass til prosessering, altså behandling, er også tema for prosjektet.

Maria Bulakh tar doktorgrad ved Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Som en del av doktorgraden skal hun tilbringe et halvt år ved UiS som utvekslingsstudent for å jobbe med prosjektet.

Flere samarbeid
UiS samarbeider med Gubkin Russian State University på flere fronter.

Professor Anatoly Zolotukhin fra Gubkin Russian State University, Ove Tobias Gudmestad fra UiS og økonom Erik Jarlsby har sammen gitt ut læreboka ”Petroleum Resources with Emphasis on Offshore Fields”.

UiS mottar dessuten studenter fra det russiske universitetet. Dette semesteret kom to studenter for å studere ved UiS. I tillegg til Bulakh er det Alina Minikeeva, som skal ta master i offshoreteknologi. 

Flere studenter er ventet neste år.

Oljehovedstad
Både Bulakh og Minikeeva har allerede en master i offshoreteknologi fra Gubkin Russian State University of Oil and Gas.

– Det er en veldig god mulighet å få studere offshoreteknologi i en oljehovedstad som Stavanger, sier Bulakh.

Minikeeva er enig.

– Diplomoppgaven min er relatert til transportering av olje og gass. Det er mye ekspertise på det i Norge. Det finnes for eksempel en 900 kilometer lang rørledning for frakt av gass. For meg er det veldig interessant, sier hun, og viser til rørledningen som går mellom Sleipner gassfelt og BP gassterminal ved Easington ved Yorkshirekysten i England. 

Sau utenfor vinduet
Å reise fra metropolen Moskva til Stavanger byr på store forandringer.

– Det er merkelig at det beiter sauer utenfor vinduet mitt der jeg bor. Når jeg forteller det til vennene mine i Moskva blir de overrasket, sier Minikeeva og ler.

I tillegg til at UiS mottar studenter fra det russiske universitetet, er det mulig for UiS-studenter å reise på utveksling til Gubkin Russian State University.

15 år med samarbeid
Samarbeidet  med det russiske universitetet går rundt 15 år tilbake. Professor Zolotukhin begynte å arbeide ved på midten av 1990-tallet. Han hadde tidligere jobbet som professor ved Gubkin Russian State University og initierte samarbeidet.

I dag arbeider han som prorektor ved det russiske oljeuniversitetet. Læreboka ”Petroleum Resources with Emphasis on Offshore Fields” kom ut i Norge i juni. En russisk versjon av boka skal nå trykkes.

– Boka tar for seg alt fra geologi og reservoarforståelse til tekniske løsninger, opplyser Gudmestad.

Referanselitteratur
Læreboka skal benyttes på kurs innenfor utvikling av olje- og gassfelt ved Gubkin Russian State University. Ved UiS skal den benyttes som referanselitteratur på fag på Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.

Læreboka skal også benyttes på PETRAD sine 8-ukers kurs, som er for mellomledere fra utviklingsland. 8-ukers kursene arrangeres av Oljedirektoratet.

(Artikkel først publisert 20. august 2010) 

Foto av Alina Minikeeva og Maria Bulankh

Alina Minikeeva og Maria Bulankh på UiS-campus