MENY

Nytt nummer av UniverS

Universitetet i Stavanger er ute med nytt nummer av UniverS. I denne utgaven kan du lese om anarkisme i barnelitteraturen, forskning på middelalderengelsk og laksenæring med suksess. Du kan også lese om forskning på konflikter verden over og en kommende operastjerne.

Utgaven byr også på forskning på mobbing i restaurantbransjen, mentale helseproblemer blant elever og forskning på hvordan menn i psykisk helsearbeid opplever at muskler teller mer enn faglig dyktighet.

UniverS byr også på observasjoner fra en forsker i feltet - UiS-professor Odd Einar Olsen har vært i Somalia. Les også om hvordan UiS-studenter satser på lånehjelp til Afrika.

Videre kan du lese om forskningsdirektør ved UiS Helge Ole Bergesen og hans interesse for fotball, Frankrike og forskning.
Universitetsdirektør Per Ramvi gjør dessuten rede for høringsuttalelsen fra UiS til Stjernø-utvalgets innstilling.

Professor Torgrim Titlestad forteller om sitt arbeid med Tormod Torfæus sitt historieverk og førsteamanuensis Kjersti Ørvig utfordrer tolkens rolle på sosialkontorene.

Les siste nummer her

Les tidligere utgaver av UniverS