MENY

Nytt nummer av UniverS

Universitetet i Stavanger er ute med nytt nummer av UniverS. Temaet for utgaven er internasjonalisering, med fokus på forskning og utdanning på tvers av landegrenser. Du kan også lese om millionsatsing på innovasjonsforskning, ny teknologi og fordeling av husarbeid verden over.

Videre er det intervju med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og tidligere visegeneralsekretær i FN, Jan Egeland. Sissel Østrem ved UiS har skrevet kronikk om lærerens mange roller og Utdanningsforbundets Helg Hjetland kommer med innspill.

Marit Teigland, Arne Sørvig og Arild Sjødin er alle tidligere studenter ved Norsk hotellhøgskole og toppledere i utlandet. De forteller hva som kreves for å gjøre internasjonal karriere.

I UniverS kan du også lese om et nytt mentorprogram for vitenskapelig ansatte ved UiS, nytt Senter for Studententreprenørskap og ny teknologi for renere vann og olje.

Les siste nummer her (pdf, 1671 kb)

Les tidligere utgaver av UniverS