MENY

Nytt rammeverk for branntekniske analyser

I dag finnes det ingen helhetlig metode som sikrer gyldigheten til bruken av branntekniske analyser. Dette kan resultater fra doktorgraden til Audun Borg ved Risikostyring og samfunnssikkerhet endre på.

4. september i år forsvarte Audun Borg sin doktorgrad i Risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS. Han har forsket på risiko for brann i bygninger og konstruksjoner. Tittelen på avhandlingen er «Gyldighetsvurderinger av branntekniske analyser».

For å beregne risikoen for brann i bygninger og konstruksjoner benyttes avanserte modeller og analysemetoder. I doktorgradsarbeidet har Borg studert gyldigheten og kvaliteten til slike analyser, og en sentral del har vært å avdekke hvilke usikkerhetsfaktorer som må vektlegges i de ulike analysene, og kartlegge hvilke utfordringer ingeniørene møter.

Ingen helhetlig metode
Dette ble utført gjennom evalueringer av modeller og metoder som brukes i brannteknisk prosjektering og i industrien. Borg brukte i dette arbeidet den planlagte Rogfast-tunnelen i Rogaland som eksempel. Avhandlingen består av fem artikler, hvorav fire er publisert i internasjonale fagtidsskrifter. Funnene i doktorgradsarbeidet kan få betydning for hvordan branntekniske analyser av bygninger og konstruksjoner utføres, og med særlig fokus på de som faller utenfor det som betraktes som normale brannrisikoer.

Borg konkluderer med at det per i dag ikke finnes en helhetlig metode som sikrer gyldigheten til bruken av branntekniske analyser. Det vil si at det ikke finnes en metode for å sikre at de branntekniske analysene som utføres også inkluderer sentrale usikkerhetsfaktorer. Avhandlingen presenterer også et nytt rammeverk som kan benyttes i branntekniske analyser. Rammeverket er basert på at usikkerhetsfaktorene i analysene skal avdekkes og at analysene som utføres skal reflektere dette.

Disputas
Borg forsvarte sin doktorgrad i Risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger torsdag 4. september. Avhandlingen vil bli gjort tilgjengelig på Universitetsbiblioteket i Stavanger.  

Tittelen på avhandlingen er «Gyldighetsvurderinger av branntekniske analyser». Arbeidet ble støttet av Universitetsfondet i Rogaland og hans hovedveileder ved UiS var professor Ove Njå.

Audun Borg er 34 år og kommer fra Larvik. Han har har tidligere utdanning innen «Master of Engineering in Structural and Fire Safety engineering» ved Universitetet i Edinburgh, og jobber som branningeniør i P.i.D Solutions AS (Forskningsparken, Høgskolen i Buskerud og Vestfold).

 

Stipendiat Audun Borg.

Stipendiat Audun Borg. Foto: privat