MENY

Nytt Script! ute nå

Religion er tema for andre utgave av det studentdrevne akademiske tidsskriftet Script! I går ble det lansert med bokprat og vafler på Folken. I dag finner du tidsskriftet ute på campus.

Akademisk vaffeltorsdag har blitt et kjærkommet innslag i studentlivet i Stavanger. I går var professor i religionsvitenskap Dag Øistein Endsjø (UiB) på besøk i Folken i forbindelse med at andre utgave av studenttidsskriftet Script! ble lansert.

Et førtitalls studenter fikk med seg en god samtale om religion og kulturuttrykk i moderne tid, da Endsjø snakket om sin siste bok Det folk vil ha: Religion og populærkultur (2010). Denne gangen har Script! religion som tema.

En prat med Jesus
Redaksjonen kan i sin andre utgave av Script! friste med artikler om fundamentalisme og religionsfrihet samt tips om hvordan man kan ta en prat med Jesus. I tillegg til temadelen finner du også matematiske bidrag som "Herfra til uendeligheten" og mer samfunnsvitenskapelig stoff som "Forsoning i Sør-Afrika". Kulturdelen kan skilte med en arkitekturanalyse av UiS Campus.

Få akademiske og faglige fora for studenter var bakgrunnen for at redaktør Marianne Bjørnestad tok initiativ til å starte opp tidsskriftet.

– Jeg opplevde at det manglet noe ved Universitetet i Stavanger og ville skape en arena for faglig diskusjon, sier Bjørnestad.

Vaffelsuksess
I løpet av det siste halvåret har hun og resten av redaksjonen erfart at UiS-studenter har lyst til å engasjere seg faglig. Akademisk vaffeltorsdag som Script! arrangerer i samarbeid med SiS Bok, har vært en suksess. Konseptet er gratisk vafler, boklansering og debatt. 

I mars kom NRKs midtøstenkorrespondent Odd Karsten Tveit direkte fra opptøyene i Egypt til Folken for å snakke om sin siste bok Libanon farvel. Israels første nederlag. Da var storsalen i Folken full av nysgjerrige og debattlystne studenter og ansatte ved UiS.

Det er også stadig flere og flere studenter som har lyst til å være med og bidra med tekster til tidsskriftet.

– Selv om mailboksen fortsatt har mye ledig kapasitet, så har vi fått inn en del bidrag fra studenter som har lyst til å skrive i Script! Vi ønsker spesielt flere bidragsytere fra teknat-miljøet og fra de økonomiske fagene og profesjonsfagene. Vi satser bredt faglig nettopp fordi vi mener at perspektiver fra økonomifag og matematiske fag samt ingeniørperspektiver er viktig å ha med mer inn i samfunnsvitenskapelige diskusjoner, forklarer Bjørnestad.

Større engasjement
Script! er ikke bare et tverrfaglig tidsskrift men også en selvstendig studentorganisasjon. Formålet er at studentene selv skal kunne spille en aktiv rolle i formidlingen av den faglige debatten ved Universitetet i Stavanger.

– Jeg håper at Script! kan være med på å bidra til at studentene blir mer bevisste på at man kan stille kritiske spørsmål til det man hører på forelesninger og til det professoren sier. Jeg håper også at vi kan være med på å utvikle et større engasjement rettet inn mot faglige ting, hvor studentene ivrer for å bygge opp aktive faglige miljø, avslutter Bjørnestad.