MENY

Nytt senternavn

Senter for drift og vedlikehold (SDV) endrer navn til Senter for industriell teknologi og driftsledelse. Det er klart etter årsmøtet i senteret. På engelsk blir navnet Centre for Industrial Asset Management.

- Navneendringen er gjort for å få en bedre profil på senteret og for å utvikle kompetanse på flere strategiske områder, sier senterleder førsteamanuensis Jayantha P. Liyanage og fortsetter:

- Vi skal også utvikle utdanningsprogrammer for industrien og styrke forsknings- og utviklingsarbeidet.

- Navneendringen er viktig for å bygge opp et godt kompetansesenter og styrke samarbeidet med industrien både nasjonalt og internasjonalt, sier Jayantha P. Liyanage.

Etter årsmøtet består styret i Senter for industriell teknologi og driftsledelse av Gaute Tjørhom (Lyse), Frode Oplenskedal (ConocoPhillips), Espen Rud (Det norske Veritas), Samsondin Leto (Petroleumstilsynet), Gunnar Lervåg (Statoil), Tore Markeset (UiS) og Jan Frick (UiS).

Varamedlemmer er Rune Folstad (AkerKværner), Agnar Kongshaug (Sørco) og John Frode Raugstad (AGR).

Medlemsbedriftene i senteret er

 • UiS
 • AGR Emi Team
 • A.s Norske Shell Operations
 • Aker Kværner Offshore Partner
 • BP Amoco Norge
 • ConocoPhillips Norway
 • DCA Deutag Drilling
 • Det norske Veritas
 • Dolphin a.s.
 • Felleskjøpet Rogaland Agder
 • Gassco AS
 • IFS Norge A/S
 • Lyse
 • Norsk Hydro
 • Odfjell OffshoreAS
 • Petroleumstilsynet
 • Petrolink as.
 • Safetec Nordic AS
 • Statoil
 • Sørco as