MENY

Nytt spill lærer elever om arkeologi

Arkeologisk museum og NettOp ved UiS har i samarbeid laget et arkeologispill til bruk i ungdomsskolen. – Det er lettere å lære ved hjelp av spill enn bøker, sier Ellen Madland, som er elev i 8. klasse.

Husna Muhammad Nur, Ellen Madland og Edel Guldbrandsen prøver spillet Jakten på fortiden.

– Jeg lærte om hvordan de lagde graver og hva de hadde med seg i graven, sier Ellen Madland.

Sammen med resten av klassen i valgfaget Forskning i praksis på Kristianslyst ungdomsskole besøkte hun Arkeologisk museum og prøvde det nye læingsspillet Jakten på fortiden.

Elevene er blant de første som får prøve spillet, som skal brukes i valgfagene Forskning i praksis og Levende kulturarv i ungdomsskolen. Førstnevnte startet opp i 2012 og det andre er nytt av året. Arkeologisk museum og NettOp, UiS’ avdeling for utvikling av digitale læremidler, står bak spillet.


Vil spille i undervisningen
– Vi bruker lite spill på skolen fra før. Jeg skulle ønske at vi fikk lov til å spille denne typen spill, den typen du lærer noe av. Det er helt greit at vi ikke får lov til å holde på med sånne vanlige dataspill, sier Rasmus Hognestad.

– Det var kjekt å prøve Jakten på fortiden. Jeg kunne godt tenke meg å spille det hjemme også, fortsetter han.


Løser mysterier i gravhaug
I Jakten på fortiden tas du til graven Krosshaug på Jæren. Her ble en person begravet omkring 450 år etter Kristus. Hvem lå i graven? Hvilken rolle hadde hun eller han på gården? Hva tenkte de om døden før kristendommen? Det er spørsmål elevene skal søke etter svar på i spillet.

– De senere årene har det blitt rettet mye oppmerksomhet mot forskning i skolen. Det dreier seg imidlertid mest om naturvitenskapelig forskning. Elevene skal ha en hypotese, gjennomføre et forsøk og komme til en konklusjon. Med dette spillet ønsker vi å lære elevene om arkeologisk forskningsmetode, om forskning hvor det ikke finnes et entydig svar, sier Ellen Tjørnhom Bøe, museumspedagog på Arkeologisk museum.

Hun tok initiativ til å få laget spillet sammen med Helene Gram, pedagogisk designer i NettOp, Siv Kristoffersen, arkeolog ved Arkeologisk museum og Dan Dyrli Daatland, førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UiS.

Spillet retter seg ikke bare mot elever, men skal også lære lærere og lærerstudenter om humanistisk forskningsmetode og forhistorie.


18 prosent spiller på skolen
Bruk av spill i undervisningen er ikke uvanlig. 18 prosent av elever på 9. trinn oppgir at de bruker spill i undervisningen minst én gang i uken, ifølge tall fra kartleggingsstudien Monitor. Den gjennomføres av Senter for IKT i utdanningen og publiseres i november, 2013.

– Jeg tror spillmetodikk egner seg utmerket til å lære elever om forskningsprosessen. Mange spill går jo nettopp ut på det å trigge nysgjerrighet og at spilleren ved hjelp av å finne informasjon skal løse et gitt oppdrag, sier Gram.

Spilling kan virke motiverende, mener Vibeke Kløvstad, kommunikasjonssjef i Senter for IKT i utdanningen:

– Spill trener elevene i å ta valg, gir umiddelbare tilbakemeldinger og har ofte et innebygd belønningssystem. Det er motiverende prinsipper som hjelper elevene i å oppleve mestring i fagene.

Forsiden til Jakten på fortiden.

Forsiden til Jakten på fortiden. I spillet tas du til graven Krosshaug på Jæren.