MENY

Nytt studium i fornybar energi

Opptatt av miljø og framtidens utfordringer? Ønsker du gode jobbmuligheter? Hva med å studere fornybar energi?

Dimitrios Pavlou og Siri Kalvig ved solcellepanel. Professor Dimitrios Pavlou og førsteamanuensis Siri Kalvig ser fram til å veilede studenter som tar spesialisering innen fornybar energi.

Fornybar energi er et nytt studietilbud fra Universitetet i Stavanger (UiS). Fra høsten 2018 kan studenter som tar en mastergrad i konstruksjoner og materialer, spesialisere seg innen fornybar energi.

– Studiet gir en solid ingeniørutdanning samtidig som studentene får fornybarkompetanse som er relevant innenfor sin tekniske disiplin, sier fagansvarlig Dimitrios Pavlou, professor ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ved UiS.

Les om masterstudiet i konstruksjoner og materialer og om spesialiseringene du kan gjøre.

Fornybar energi vokser internasjonalt

Klimaendringene og markedsmulighetene er viktige årsaker til opprettelsen av studiet.

– Fossilt brensel har en negativ konsekvens for miljøet. Vi er nødt til å komme Paris-avtalen imøte for å nå to-graders-målet. Denne spesialiseringen er i denne sammenhengen et etterspurt og nødvendig tilbud, sier Pavlou som i samarbeid med sine kolleger har jobbet fram en master-spesialisering de mener er attraktivt for arbeidsmarkedet.

Pavlou viser til den internasjonale trenden mot mer fornybar energi.

– På 70-tallet var prisen på solcellepanel (PV-celler) rundt 600 kroner per watt. Nå ligger prisen per watt på 3,4 kroner. Det er med andre ord blitt en svært konkurransedyktig energikilde som gjør seg gjeldende på det internasjonale markedet. Ja, også vind-energi er betydelig mer lønnsomt nå enn bare for noen år siden. Her må vi følge med i timen og tilby relevante utdanninger, sier Pavlou. 

Anvendelige ingeniørutdanninger

Pavlou påpeker at det er en økende etterspørsel etter denne type utdanning ikke bare globalt, men også i vår egen region.

– Vi tror at en grunnkompetanse innen konstruksjonsteknikk, material- og maskinteknologi med spesialisering innen fornybar teknologi, vil gi våre studenter veldig gode jobbmuligheter, sier professoren, som minner om at UiS har gode tall når det gjelder å få jobb etter studiene.

Også dekanen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Øystein Lund Bø, trekker fram relevansen i den nye spesialiseringen. 

– Det er økende behov for ingeniører med generisk kunnskap og evne til omstilling når de kommer ut i arbeidslivet. Med en master innenfor konstruksjon og materialer kan studentene faktisk nå spesialisere seg mot både olje- og gassinstallasjoner og fornybar energi, påpeker Lund Bø.

Dekanen utdyper:

– Studenter som velger studier innen data, offshore og byplanlegging har ved hjelp av spesialisering mulighet til å erverve seg generisk ingeniørkunnskap og samtidig få spesialkunnskap knyttet til for eksempel fornybar energi, smarte energisystem eller bærekraftige byer.

Lund Bø påpeker at UiS fortsatt skal tilby den beste petroleums- og offshoreutdanningen, og samtidig utdanne kandidater som kan arbeide med andre energiformer enn olje- og gass-teknologi – i en tid med omstilling.

Blir rustet til et omskiftende arbeidsliv

Førsteamanuensis er en av dem som håper mange vil søke seg til den nye spesialiseringen. Hun leder Forskingsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS og er nå i gang med å etablere et større prosjekt om å realisere grønnere bygg og bydeler i samarbeid med fylkeskommune og industri – Future Energy Hub.

Kalvig har stor tro på at det å utdanne fullblods maskiningeniører som så får en spesialisering innenfor fornybar energi, er veien å gå.

– Det har vist seg at mange unge som har tatt rene fornybar-energi-studier andre steder i inn- og utland, ender opp med å kunne litt om mye. Det er ofte ikke godt nok for industrien, påpeker Kalvig.

Hun minner om at fornybar energi handler om så mye: vind-, sol- og bølge-energi, geotermi, lagring av energi – og energi i form av både varme og strøm, samt desentralisert småskala energiproduksjon, og smarte bygninger som produserer energi.

– Det nytter ikke å ha en spisskompetanse innenfor alt dette. Derfor gir det best mening å velge en teknisk disiplin først, og så tilpasse den fornybare energi-interessen til den tekniske disiplinen. Slik får studenten en solid grunnmur med god evne til å være fleksible i et omskiftene arbeidsliv, sier Kalvig.

– Vi må også huske at næringslivet i Norge, og særlig her på Sør-Vestlandet, er i en omstilling. Mange bedrifter retter seg nå mot et voksende fornybar energimarked, men det er fortsatt et relativt lite marked i Norge. Jeg tror vi har funnet en løsning som sikrer studentenes jobbmuligheter på best mulig måte, sier Kalvig.

Får ta del i forskningsfellesskap

I prosjektet Future Energy Hub samarbeider Kalvig med næringslivspartnere innenfor energi, bygg og anlegg om flere piloter for å utvikle nye fornybare energiløsninger. I tillegg skal det etableres en egen pilot på campus som handler om å gjøre campus mer bærekraftig.

– Vi er i gang med å etablere et laboratorium hvor studenter, forskere og næringslivspartnere skal eksperimentere med blant annet vind og solenergi samt energilagring og -deling. Vi har utrolig mange spennende masteroppgaver under planlegging sammen med industriaktørene i Future Energy Hub, sier Kalvig. 

Tekst og foto: Karen Anne Okstad