MENY

Nytt styre i IRIS

Generalforsamlingen i International Research Institute of Stavanger (IRIS) har 7. april 2007 valgt nytt styre for IRIS. Tore Lærdal er ny styreleder.

Det nye styret for IRIS får følgende medlemmer:

Styreleder: Tore Lærdal, som er eier og styreleder i Lærdal Medical

Nestleder: Thorhild Widvey, som er konsulent, tidligere politiker og olje- og energiminister i Bondeviks 2. regjerning (2004-2005)

Styremedlemmer:

- Per Ramvi, som er universitetsdirektør ved UiS

- Lene Lange, som er er instituttleder ved Universitetet i København, Det Naturvitenskapelige Fakultet, Institutt for Molekylær Biologi

- David Loughman, som er administrerende direktør i AS Norske Shell og medlem av Shells europeiske ledergruppe som Vice President New Business Development

- Anne Carine Tanum, som er tidligere eier og adm. dir. i Tanum AS 

Varamedlemmer:
1. Varamedlem: Inge Jan Henjesand,  
2. Varamedlem: Kristin Husebø

I tillegg til generalforsamlingsvalgte styremedlemmer, har ansatte i IRIS valgt styremedlemmer for perioden 7. april 2008 til ordinær generalforsamling 2010:

Styremedlemmer:
Aksel Hiorth
Grethe-Kjeilen Eilertsen

Det nye styret representerer en stor bredde med hensyn til erfaring og kompetanse, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Med unntak av Torhild Widvey og Per Ramvi, er samtlige nye medlemmer i styret.

Gode tall for IRIS
IRIS er et uavhengig forskningsinstitutt, organisert som et aksjeselskap, med delt eierskap mellom stiftelsen Rogalandsforskning (50 prosent) og UiS (50 prosent). Forskningsaktivitetene er knyttet opp mot avdelingene IRISPetroleum, IRIS-Samfunns- og Næringsutvikling, IRIS-Biomiljø og IRIS-Gass og Energi.

International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) hadde i 2007 en konsernomsetning på 256 millioner kroner mot 206 millioner kroner i 2006. Virksomheten hadde i fjor et resultat før skattekostnad på 40,9 millioner kroner mot minus 6,3 millioner kroner for 2006. Den betydelige resultatforbedringen skyldes økte resultater fra ordinær drift, samt fra konsernets kommersialiseringsaktiviteter.

IRIS-konsernet og tilknyttede selskaper har ved utgangen av 2007 rundt 290 ansatte. Instituttet er 90 prosent prosjektfinansiert og har næringsliv og Norges forskningsråd som sine viktigste kunder. Forskningsresultatene fra IRIS blir i stor grad industrialisert gjennom det heleide datterselskapet, IRISForskningsinvest.