MENY

Nytt UniverS

Årets siste nummer av UniverS har flere spennende saker. I temadelen "Energi og innovasjon" framheves viktigheten av nyskaping innenfor energisektoren med hovedvekt på petroleumsvirksomheten.

Representanter fra myndighetene, næringen og forskningsmiljøene er enige om at Norge som petroleumsnasjon er inne i en kritisk fase. Det haster med å utvikle ny teknologi og øke utvinningen fra norske olje- og gassfelt. Dette slår utvinningsutvalget, det såkalte Åm-utvalget fast, og det samme mener forskere og lederne i Oljedirektoratet, IRIS og UiS i dette nummeret av Univers. Lederne argumenterer for et teknologisk taktskifte for å skape nye løsninger for eksisterende og mulige nye felt.

Bedre boring
Bedre bore- og brønnteknologi er raskeste vei til økt utvinning av olje og gass. Les om et nytt forskningssenter som skal finne løsningen som kan gi mangfoldige milliarder ekstra i Oljefondet. Vi omtaler også et nytt dataverktøy fra IRIS, som skal gjøre boring tryggere og mer effektivt.

Olje som velferd
UiS-professor Petter Osmundsen etterlyser i sin kronikk en garanti for langsiktig satsning på forskning i petroleumsnæringen, mens politisk rådgiver og mangeårige olje-journalist Bjørn Vidar Lerøen skriver i artikkelen ”Olje som pengemasking og politisk maktfaktor” om oljeindustriens basis for vårt industrialiserte velferdssamfunn.

USA lærer av Norge
Faren for store ulykker som den på Deepwater Horizon-riggen i Mexicogolfen er også til stede i Nordsjøen, men sterkere organisatoriske barrierer gjennom partssamarbeidet mellom oljeindustrien, Petroleumstilsynet og fagforeningene reduserer risikoen. Dette forteller forskere ved samfunnssikkerhetsmiljøet ved UiS. De sammenligner reguleringen av oljeindustrien i USA, Storbritannia og Norge.

Vind og varmepumper
Energinasjonen Norge har et unikt verdiskapingspotensial og store konkurransefortrinn sammenlignet med andre land, både innen petroleumsbasert og fornybar energi. Vi presenterer forskning og ny teknologi både når det gjelder vindmøller og varmepumper.

Afghanistan
Ellers har UniverS mange andre spennende forskningssaker, blant annet forteller vi om Lillian Katarina Stene som forsker på sivilmilitær koordinering i kriser. Etter et halvt år i Afghanistan er hun klar på hva som må til for å bygge et land som er lemlestet av år med krig.

Les også om regionale styringsnettverk, pasientsikkerhet, barnehagepedagogikk og om skremmende mat. Vi har også faste spalter om ord, gamle gjenstander og kunst på campus. God lesning!

Les pdf-utgaven av UniverS nr. 4 – 2010.