MENY

Nytt velkomstprogram for utlendinger

I dag lanserer UiS International Staff Support (ISS) – et nytt tilbud som vil gi utenlandske ph.d.-studenter og andre ansatte en varm velkomst i Stavanger.

– ISS-prosjektets mål er å styrke mottakstjenesten for utenlandsk arbeidskraft. Det inkluderer både fast ansatte, post doc’er og ph.d.-kandidater, sier Gry Sørås, ph.d.-koordinator i Utdanningsavdelingen ved UiS.

Internasjonalisering av norsk forskning er en hovedprioritet i norsk forskningspolitikk, og internasjonalisering av forskning generer økt forskermobilitet.

Økt internasjonalisering
I dag mottar UiS årlig ca 25 utenlandske forskere. Mye tyder på at dette tallet kommer til å øke kraftig i årene som kommer, og at stadig flere fagmiljøer vil bli mer internasjonale.

– Et velfungerende mottaksapparat er et administrativt bidrag til vellykket forskermobilitet. Det er i tråd med UiS’ strategi om å bli et fremragende internasjonalt forskningsuniversitet innenfor utvalgte områder, sier Sørås.

Mange tilbud
Velkomstprogrammet blir tilbudt alle utlendinger som har fått jobb ved UiS. Det inneholder blant annet en helpdesk som svarer på spørsmål angående immigrasjon, flytting eller det å bo i Stavanger.

Nyansatte kan også få hjelp med immigrasjonsmyndigheter og de forskjellige søknads- og registreringsprosessene som er nødvendige for arbeidsinnvandrere i Norge.

De kan få informasjon om boligsituasjonen i Stavanger og hjelp til å finne både midlertidig bosted og hjelp til å annonsere på finn.no

Språkkurs
Alle nyansatte ved UiS får tilbud om et introduksjonsseminar, omvisning og informasjon om ulike bibliotektjenester.

De nyansatte og deres ektefeller vil få tilbud om en områdeorientering som gir en kort innføring i blant annet norsk historie, geografi, politikk og kultur, samtidig som deltakerne får en beskrivelse av norsk helsetjeneste, boligmarked og transportsystem.

En guidet tur i Stavanger står også på programmet. I tillegg vil to forskjellige typer norskkurs bli tilbudt.

INN Rogaland
Alle nyansatte og deres familier får tilgang til International Network Norway (INN) Rogalands sosiale og faglige nettverk. Nettverket består av expats fra forskjellige lokale firma, og aktivitetene spenner fra arbeidssøkerhjelp for ektefeller til sosiale og faglige arrangement samt utflukter i regionen.

Velkomstprogrammet er utarbeidet i samarbeid med INN Rogaland. Denne organisasjonen har mange års erfaring med å ivareta behovene til bedrifter og deres utenlandske ansatte når disse kommer til Stavanger-regionen.

Denne erfaringen har blitt brukt til å skreddersy det velkomstprogrammet som UiS nå tilbyr sin utenlandske arbeidskraft. Mange av komponentene i velkomstprogrammet er tilbud som INN Rogaland organiserer.