MENY

Nyttig kontakt med kolleger

Nye lærere kan lære mye av sine mer erfarne kolleger. Det mener to lærere som Univers har snakket med.

Kaja Aasvold Minothi var ferdig utdannet lærer ved UiS før sommeren. Nå er hun på plass i sin første lærerjobb ved Grødem skole i Randaberg.

– Så langt har jobben vært utfordrende og spennende. Blant annet har jeg måttet løse praktiske oppgaver som er nye for meg. Derfor setter jeg spesielt stor pris på de to siste årene av allmennlærerutdanningen, som har gitt god faglig tyngde, sier hun.
Aasvold Minothi har fått tildelt en mentor som skal gi henne veiledning utover høsten. Mentor Mariann Straume har etterutdanning i veiledning for nye lærere fra UiS og over tjue års fartstid i læreryrket. Aasvold Minothi opplever samtalene med mentoren som veldig lærerike.

– Det føles trygt og nyttig og ha en erfaren lærer å diskutere nye problemstillinger med, sier Aasvold Minothi som er kontaktlærer i fjerde klasse og underviser i samfunnsfag og naturfag, kroppsøving og matematikk på grunn- og mellomtrinnet.

Kjartan Emil Ringodd er lærer ved Håland skole i Sola, der han underviser i samfunnsfag og naturfag på mellomtrinnet. Også han ser mange fordeler med veiledningstilbudet. Ved hans skole er det to utdannede veiledere. Som nyutdannet opplevde Ringodd at all aktiviteten som kom i tillegg til undervisningen, var mest krevende.

– Som student var jeg lite bevisst på at lærerjobben også inneholdt mye møtevirksomhet, i tillegg til kontakt med andre instanser, som pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnevern. Mengden av ting som ikke var undervisningsrelatert, kunne til tider virke overveldende, forteller han.

– Veiledningen ga meg blant annet muligheten til å spørre om ting jeg lurte på, diskutere elevsaker og få råd om klasseledelse. Jeg opplevde det verdifullt at veiledningen inngår i startfasen og at jeg som nyansatt ikke måtte be om dette. Kolleger var til stor hjelp, både i forhold til å ha noen å lufte frustrasjoner for, og til å få tips i konkrete saker, sier Ringodd.

Saken er hentet fra Univers 3 2011 hvor tema er læreryrket.