MENY

Nyttige kurs i Respekt

Studentane som er med i Respekt-programmet til Senter for åtferdsforsking er svært godt nøgde med dei tre kursa dei har fått om god start, handtering av problemåtferd og klasseleiing.