MENY

Odd Magne Bakke ny dekan ved UH-fakultetet

Styret ved Universitetet i Stavanger har ansatt Odd Magne Bakke i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora for perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2023.

Odd Magne Bakke Odd Magne Bakke er ansatt som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. (Foto: Anja Kristin Bakken, UiS)

Bakke kommer fra stillingen som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS) ved UiS.

Han overtar som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora etter Elaine Munthe. Munthe er nå leder for det nasjonale senteret Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger.

Teologisk embetseksamen

Før han i 2015 ble instituttleder ved IKS var Odd Magne Bakke professor i kirkehistorie ved Misjonshøgskolen (MHS).

Bakke har doktorgrad i teologi fra Universitetet i Oslo i 1998.

Han fullførte teologisk embetseksamen og praktisk-teologisk seminar ved MHS i 1989.

Professor i kirkehistorie

I 1990 tok han pedagogisk seminar ved Stavanger lærerhøgskole.

Han begynte som forskningsstipendiat ved MHS i 1991.

Fra 1995 til 1998 var Bakke amanuensis i kirkehistorie før han etter fullført doktorgrad i 1998 ble ansatt som førsteamanuensis i kirkehistorie.

I 2005 fikk han kvalifikasjonsopprykk til professor. 

Forskningsopphold i utlandet

Bakke har i flere perioder hatt forskningsopphold i utlandet. Han har blant annet vært i Oxford, i USA og i Sør-Afrika.

Han har også ivaretatt lederfunksjon som prorektor, forskningsleder og leder av forskningsutvalget ved MHS.