MENY

Ødegaard i Folketrygdfondet

Professor Bernt Arne Ødegaard er oppnevnt som varamedlem i Folketrygdfondet. Han er tilknyttet Norsk hotellhøgskole - Institutt for økonomi og ledelse ved UiS.

Folketrygdfondet har ansvar for forvaltningen av Statens Pensjonsfond-Norge. Styret i folketrygdfondet er delvis  faglig oppnevnt og delvis politisk oppnevnt. Professor Ødegaard ble oppnevt som faglig varamedlem av finansdepartementet.

Mer informasjon:
Les mer om Folketrygdfondet