MENY

Økonomi- og finansseminar på UiS

Senter for industriell teknologi og driftsledelse ved UiS inviterer til seminar med temaet ”Økonomiske og risikomessige betraktninger ved investering i langsiktige driftsmidler” 25. januar.

Seminaret drøfter hvordan kvaliteten på kvalifisert beslutningsgrunnlag knyttet til investeringer i anleggs- og driftsmidler kan forbedres. Det tar også opp hvordan denne informasjonen kan analyseres og hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige. Seminaret gir innblikk i hvordan firma som Gassco AS og Petoro AS henter inn informasjon og behandler spørsmål knyttet til langsiktige investeringer.
 

Arrangører er Senter for industriell teknologi og driftsledelse (CIAM) i samarbeid med Petero AS og Gassco AS.
CIAM har startet opp flere temagrupper, hvor målet er å skape en møteplass for faglig og personlig utvikling. Denne gangen henvender de seg spesielt til ansatte innenfor økonomi og finansnæringen, men alle interesserte kan delta. Dagen avsluttes med diskusjon om hvilke tema gruppa kan tenke seg å jobbe videre med, samarbeidsform og frekvens.

Påmelding innen fredag 21. januar til ciam@uis.no eller på telefon 5183 1440.

Tid: Tirsdag, 25. januar, kl. 11.00 til 13.45
Sted: Rom KE-C-234 i Kjølv Egelands hus på Universitetet i Stavanger
Avgift: Gratis for CIAM-partnere, spesielt inviterte, UiS-ansatte og studenter. Andre: 500,-
 

Se programmet for ”Økonomiske og risikomessige betraktninger ved investering i langsiktige driftsmidler”.