MENY

Økonomiens betydning for familieliv

14. og 15. juni arrangeres det forskerworkshop med presentasjoner fra forskning på arbeidsmarked, familier og barn ved UiS. Forskerne som deltar skal drøfte hvordan økonomiske forhold virker inn på familier og barn.

På workshopen ”Labor Markets, Families and Children” deltar en gruppe utvalgte økonomiforskere fra USA, Storbritannia, Irland, Sverige og Norge. Målet er å gå i dybden på presentasjoner innenfor ulike tema som knytter seg til hvordan økonomi virker inn på arbeidsmarked, familier og barn.

Det er programområdet "Economics of the Family and Child Development", ledet av professor Mari Rege ved UiS, som arrangerer konferansen i samarbeid med professor Kjell Gunnar Salvanes fra Norges Handelshøgskole og Assistant Professor Mark Votruba ved Case Western Reserve University, USA. Arrangementet er støttet gjennom midler fra Norges Forskningsråd. 

Familietid og skilsmisser
På workshopen deltar blant andre professor Ariel Kalil fra University of Chicago. Hun vil holde innlegget Family time and the risk of divorce. Forskningen har hun gjort sammen med UiS-professor Mari Rege.

Kalil er professor II ved UiS og professor ved the Harris School og direktør ved Center for Human Potential and Public Policy i Chicago. Kalil er psykolog og har forsket mye på hvordan økonomiske forhold virker inn på barn og familier.

Penger og karriere
Kelly Bedard fra University of California, Santa Barbara, vil holde presentasjonen Letting down the team? Evidence of Social Effects of Teams og Kjell Gunnar Salvanes ved NHH vil holde innlegget Does Money Matter? The Effect of Child Care Subsidies on Academic Performance.

Stipendiat Ingeborg Foldøy Solli ved UiS vil holde presentasjonen The effect of relative earnings information on labor market turnover og Mark Votruba fra Case Western Reserve University vil holde innlegget Is parental use of the social safety net a hammock that lulls children into lives of complacency? Evidence from disability pension use in Norway.

Arrangementet finner sted i G-101 i Arne Rettedals hus.

Se hele programmet