MENY

Økonomistudenter skal knive om 40.000

Masterstudenter på UiS skal konkurrere om å skrive den beste konsulentrapporten. Vinnerlaget får 40.000 kroner fra Sandnes Sparebank.

Mari Rege og Andreas Fidjeland. Professor Mari Rege og stipendiat Andreas Fidjeland lanserer konkurransen UiS Sandnes Sparebank Case Competition hvor studenter kan vinne 40.000 kroner.

I forbindelse med semesterstart lanseres UiS Sandnes Sparebank Case Competition for masterstudenter på kurset «Economics of Motivation».

– Vi gjør dette fordi studenter lærer best når de er aktive, engasjerte, får jobbe sammen med medstudenter og får anvende fagkunnskapen på praktiske problemstillinger, sier professor Mari Rege ved Handelshøgskolen. Hun underviser i faget sammen med stipendiat Andreas Fidjeland.

Skal lage konsulentrapport

UiS Sandnes Sparebank Case Competition er en konkurranse hvor studentene skal jobbe i grupper og konkurrere om å skrive den beste konsulentrapporten for en ekte bedrift eller et foretak. Konsulentrapporten skal gjennom flere intervju kartlegge hvordan lederen i bedriften arbeider for å motivere sine ansatte og gi faglig funderte anbefalinger som kan bidra til å styrke de ansattes motivasjon.

– Det kan høres overveldende ut, men studentene vil få grundig tilbakemelding og veiledning underveis, understreker Andreas Fidjeland.

I tillegg til ukentlige forelesninger hvor studentene blir kjent med fagkunnskap om motivasjon i arbeidslivet, vil det være ukentlige workshops hvor elevene får veiledning og diskuterer hvordan de kan stille lederen gode og faglig funderte spørsmål, hvordan de skal rapportere svarene fra intervjuet, og hvordan de kan gi anbefalinger forankret i fagkunnskap.

Finale med ekspertjury

Fidjeland og Rege vil velge ut de tre beste konsulentrapportene for finalen. I finalen presenterer studentene rapporten for en jury med høy kompetanse i ledelse, klassen og fagmiljøet på Handelshøgskolen. Juryen bestemmer hvilket lag som vinner konkurransen. Det viktigste kriteriet er at rapporten skal være nyttig for firmaet.

Vinnerlaget får 40.000 kroner i premie, en gave fra Sandnes Sparebanks Gavefond. Harald Espedal, styreleder i Sandnes Sparebank ønsker initiativet hjertelig velkommen.

– Fagkunnskap alene er ikke nok for å lykkes i arbeidslivet. Studenter må også lære å bruke fagkunnskapen for å finne gode løsninger på utfordringer bedrifter står ovenfor. UiS Sandnes Sparebank Case Competition gir studentene trening i nettopp dette, sier han.

Konkurransen er et ledd i Handelshøgskolen ved UiS sin strategiske satsing mot tettere samarbeid med virksomheter i regionen, samt undervisning som aktiviserer studentene og gir dem faglig relevant praksiserfaring.
– Vi er veldig stolte av å kunne tilby våre studenter denne muligheten. Jeg tror det vil gi dem en læringserfaring de vil ha med seg resten av livet, sier Bjarte Ravndal, dekan ved Handelshøgskolen ved UiS.

Juryen består av:

  • Aslaug Mikkelsen, professor i ledelse og tidligere rektor ved UiS
  • Harald Espedal, styreleder i Sandnes Sparebank, investor, næringslivsleder og tidligere administrerende direktør i Skagen.