MENY

Økonomistudiene øker mest på UiS

Det er stor økning i søkningen til økonomistudier ved Universitetet i Stavanger (UiS). Primærsøkertallet går opp med 30 prosent samlet for økonomifagene. Også studier i teknologi og realfag fortsetter veksten fra i fjor, mens de fleste humanistiske studiene går ned. Dette går fram av søkertallene fra Samordna opptak som ble offentlige i dag.

UiS har stabile totalsøknadstall med en liten økning fra 25929 søknader på dette tidspunktet i fjor mot 25993 i år. Det er 4621 primærsøkere til 2048 studieplasser ved UiS. Dette er en nedgang på 126 søkere (2,7 prosent) fra i fjor. Primærsøkertallet forteller hvor studentene primært ønsker å studere.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon øker primærsøkertallet med 30 prosent, mens revisjonsstudiet går opp med nærmere 40 prosent. De fleste samfunnsvitenskapelige fagene har også i år stor søknad. Journaliststudiet har 15 prosent flere søkere.

Teknologi og realfag øker fortsatt
Søkermassen til real- og teknologifag øker med 8 prosent. Søkningen til studieprogrammene i offshoreteknologi, hvor det er foretatt endringer i spesialiseringsretningene, har samlet økt med nærmere 80 prosent fra i fjor. Bachelorstudiet i petroleumsteknologi holder stand.

- Vi gleder oss over fremgangen innen økonomi, realfag og teknologifagene og at våre mest populære studier, de fleste innen samfunnsfag, har gode søkertall, sier Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør ved UiS.

Humanistiske og estetiske fag går ned
Søkermassen til de fleste studiene ved Det humanistiske fakultet går ned. For språkfagene er dette en trend som fortsetter fra i fjor. Førskolelærerutdanningen har stabil søkermasse. Allmennlærerutdanningen har 217 primærsøkere til 135 studieplasser. Bachelorstudiet i idrett øker med 11,5 prosent.

- Søknadstallene for de humanistiske fagene burde vært bedre. Det er et paradoks at det i dagens globaliserte verden er så få søkere til språkfag. Dette er del av en nasjonal trend, og ikke unikt for UiS, men det gjør ikke saken bedre. Rekrutteringsgrunnlaget styrkes heller ikke ved at færre velger spesialiseringsretningen språkfag i videregående skole, slår Anne Selnes fast.

De 10 mest søkte studiene ved UiS. Alle er bachelorstudier. Antall studieplasser i parentes. 

   Primærsøkere  Totalsøknader
 Sykepleier (SV)  454 (179)  1598
 Økonomi og administrasjon (SV)  399 (105)  1675
 Barnevern (SV)  281 (100)  1624
 Petroleumsteknologi (TN)  226 (69)  952
 Personalledelse (SV)  221 (70)  884
 Sosialt arbeid (SV)  218 (100)  1380
 Allmennlærer (HUM)  217 (135)  973
 Reiselivsledelse (SV)  205 (74)  1269
 Førskolelærer (HUM)  193 (115)  913
 Hotelledelse (SV)  150 (80)  645

SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, HUM= Det humanistiske fakultet, TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Primærsøkere og totalsøknader til noen institusjoner. (Endring i prosent i parantes)

  Primærsøkere Totalsøknader
Universitetet i Oslo 16 104 (-2,2) 87 283
NTNU 9 745 (1,7) 58 429
Universitetet i Bergen 7 436 (-2,7) 47 692
Universitetet i Stavanger 4 621 (-2,7) 25 993
Høgskolen i Agder 3 570 (-9,4) 19 716
Universitetet i Tromsø 1 835 (0,6) 12 233
UMB 1 107 (4,8) 6 716
Høgskolen Stord/Haugesund 837 (0,7) 4 014

Oversikt over alle studier ved UiS fra Samordnet opptak